Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

Naam

Organisatie
Functie
Sluit u zich aan bij het actieprogramma?
Ja, ik sluit mij aan bij het actieprogrammaIk ontvang graag eerst wat meer informatie

Bij welke actielijn(en) sluit u zich aan? 

1: Goed werkgeverschap en anders werken2: Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit3: Innovatie in opleiden4: Betekenisvolle beeldvorming

En bij welke acties?

Wat is uw reden om aan te sluiten bij het actieprogramma?

E-mailadres
Telefoonnummer