Geplaatst op 20 december 2019 16:15

Actieleernetwerk stelt 10 vouchers a € 2500,- beschikbaar

Heeft een medewerker uit jouw organisatie een idee ingebracht voor Ik weet RAAT en zat hij of zij niet bij de beste 1o? Zoek je hulp bij strategie, bijeenkomsten of een leertraject? Doe je dit in samenwerking met onderwijs en kan jullie proces een impuls gebruiken? Vraag dan een actieleervoucher aan en maak kans op de hulp van een ervaren facilitator.

Het Actie Leer Netwerk maakte op de Actie Leer Netwerk Dag bekend dat ze tien vouchers à € 2.500,- beschikbaar stelt om actieleren in de sector een impuls te geven. Organisaties uit de sector en het daarop voorbereidend onderwijs kunnen tot 1 februari een gezamenlijke aanvraag indienen. Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Deze methodiek kan een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van personeelstekorten in zorg en welzijn.  De methodiek actieleren biedt een systematische manier om dit leren in zorg en welzijn te stimuleren.

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt landelijk de verbinding tussen het actieprogramma’s in de regio, het werkveld en onderwijs. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten. Of succesvolle initiatieven van anderen over te nemen.

Vraag een voucher aan of kijk op www.actieleernetwerk.nl voor alle informatie.