Geplaatst op 5 februari 2019 13:04

Behoud professionals door inzicht in uitstroom | uitstroom onderzoek

Behoud is een belangrijk thema in ons actieprogramma tekorten Waard om voor te werken! Op het thema duurzame inzetbaarheid is al gezamenlijke actie gezet. Echter, we weten nog niet goed waarom medewerkers vertrekken en waar ze heen gaan. Om (onnodig) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. Door met zo veel mogelijk werkgevers in de regio deel te nemen aan het uitstroomonderzoek, wordt het mogelijk om nog effectiever acties in te zetten. Aanmelden kan tot en met 15 februari 2019.

We willen allemaal dat er nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers voor Zorg en Welzijn in onze regio zijn. WZW heeft daarom samen met 9 andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek.

Ook jouw organisatie kan meedoen!
Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Met de sturingsinformatie kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector! Je vindt alle informatie in het aanmeldpakket. De start van het uitstroomonderzoek is in het eerste kwartaal 2019.

Aanmelden voor dit onderzoek kan tot en met 15 februari 2019 en is gratis voor leden van WZW.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met: Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl, 026-3898983