Geplaatst op 6 maart 2019 16:52

Bijna 40 aanmeldingen uitstroomonderzoek in onze regio

Tot nu toe hebben bijna 40 organisaties in onze regio zich aangemeld om deel te nemen aan een digitaal uitstroomonderzoek. Op het thema ‘behoud van medewerkers’ worden vanuit ons Actieprogramma gezamenlijk veel acties ingezet. We weten echter (nog) niet goed waarom medewerkers de organisatie en onze sector verlaten en waar ze heen gaan. Wil je met jouw organisatie ook effectiever inzetten op behoud? Doe dan ook mee aan het uitstroomonderzoek!

Eigen dashboard en benchmark
Dankzij de landelijke samenwerking nemen nu al meer dan 200 organisaties deel aan het onderzoek. Organisaties die aan het onderzoek deelnemen krijgen toegang tot een eigen dashboard. Het uitstroomonderzoek biedt inzicht in de huidige stand van zaken en je kunt jouw organisatie benchmarken met vergelijkbare organisaties. Met de sturingsinformatie kunnen gericht verbeteringen in beleid worden doorgevoerd en mogelijk onnodig vertrek voorkomen. 

Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:
✓ Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie
✓ Sturingsinformatie voor de eigen organisatie
✓ Doorlopend inzicht in de resultaten
✓ Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is
✓ Makkelijk te genereren managementinformatie
✓ Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met de focus op hoge respons
✓ Benchmarkmogelijkheden

Belang van brede vertegenwoordiging
In onze regio zijn alle branches, waaronder ziekenhuizen, VVT, GHZ en GGZ, goed vertegenwoordigd in het onderzoek. Door met veel werkgevers vanuit alle branches in onze regio deel te nemen aan het uitstroomonderzoek, wordt het mogelijk om nog effectiever acties in te zetten gericht op behoud. Vanuit ons Actieprogramma roepen we dan ook actief op tot deelname aan het onderzoek. Ook WZW vindt het van belang dat een zo groot mogelijk aantal organisaties deelneemt en biedt het onderzoek voor leden daarom kosteloos aan.

Meer informatie?  
Het uitstroomonderzoek is een initiatief van WZW en tien andere werkgeversorganisaties.
Alle informatie vind je in het Aanmeldpakket Uitstroomonderzoek_ Meer weten? Neem dan contact op met: Tjerry Verhoeven via: t.verhoeven@wzw.nl of 026-3898983.