Geplaatst op 2 januari 2018 11:08

Communicatietafel 'Waard om voor te werken!'

Op 13 september hebben zo’n 35 organisaties hun handtekening gezet onder het zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! om zich – gezamenlijk met andere organisaties – sterk te maken voor een Gelderse gemeenschap en voldoende menskracht in de zorg. Een mooie stap! Voor communicatie is er een belangrijke rol weggelegd.

Uitnodiging communicatietafel
WZW organiseert daarom een communicatietafel, een tafel voor communicatiedeskundigen van aangesloten organisaties in onze regio. Gezamenlijk bespreken we hoe communicatie kan bijdragen aan het positieve imago van de sector en het actieplan Waard om voor te werken. Maar er is meer! De agenda kan bestaan uit: het delen van best practices, het voorleggen van een case van een van de aangesloten partijen en het gezamenlijk aanpakken van communicatievraagstukken. De inhoud van de agenda is aan de deelnemers.

Globale agenda startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst bepalen we gezamenlijk de agenda en de frequentie van de bijeenkomsten. Het zou fantastisch zijn als we met elkaar steeds beter de verbinding weten te leggen, elkaar kunnen versterken en samen het imago van (werken in) de Zorg en Welzijn sector een positieve boost kunnen geven. Samen staan we sterk!

– Opening en voorstelronde
– Communicatie rondom Waard om voor te werken!
– Imago-/ wervingscampagne ouderenzorg
– Ingezonden communicatievraagstukken en/of wat zijn de wensen m.b.t. de inhoud van de communicatietafel
– Agenda en planning volgende bijeenkomst
– Rondvraag en afsluiting

Datum
Donderdag 11 januari

Tijd
Van 15.00 uur tot 16.30 uur

Locatie
WZW Zeelandsingel 40, Arnhem (bij meer dan 15 personen wijken we uit naar een externe locatie)

Aanmelden voor de communicatietafel kan tot woensdag 3 januari via: waardomvoortewerken@wzw.nl  of via www.wzw.nl