Tafels Goed Werkgeverschap

Aan de tafels Goed werkgeverschap gaan bestuurders en HR-managers in gesprek over goed werkgeverschap en visievorming. Zij maken onder meer afspraken over duurzame samenwerking en monitoringacties. Regionaal, (sub)regionaal, branche-overstijgend en branchespecifiek. Het bestuurdersnetwerk wordt vergroot en men weet elkaar voor vragen sneller te vinden. Relevante vragen en mogelijke oplossingen kunnen in gezamenlijkheid opgelost worden.  Er zijn drie tafels:

1. Bestuurderstafel​
​2. Gesprekstafel regionale ziekenhuizen
​​3. V&V bestuurderstafel (i.s.m. zorgkantoren)​

​​1. Bestuurderstafel ​
In november 2017 heeft er een eerste bestuurderstafel plaatsgevonden. Tijdens de eerste Bestuurderstafel Zorg en Welzijn op 9 november 2017 stond het thema Technologie centraal.  Omdat wetenschappelijke en biotechnologische ontwikkelingen exponentieel snel gaan, veranderen zij in hoog tempo de manier waarop we leven en werken. Dit vraagt bij uitstek iets van ons menselijk kapitaal. Mensen zullen in staat moeten zijn continu te leren en zichzelf herhaaldelijk opnieuw uit te vinden – zelfs als ze 60 zijn. De realisatie van innovaties die waarde toevoegen op de grote maatschappelijke vraagstukken is alleen mogelijk vanuit een aanpak die uitgaat van samenwerking en coöperatie.

Briljante mislukkingen
Wegens succes en op aanvraag van vele bestuurders werd op donderdag 22 november een tweede bestuurderstafel met als thema “Briljante Mislukkingen”. In een informele setting in de vorm van een diner gingen bestuurders in gesprek over thema’s die plenair besproken werden. 

​​Aangesloten organisaties
​​60 bestuurders en HR-managers namen al deel aan de tafels​​

2. Gesprekstafel regionale ziekenhuizen
Op verzoek van Rijnstate worden er met de regionale ziekenhuizen in de regio gesprekstafels HR georganiseerd. Deze gesprekstafel is gericht op het in gezamenlijkheid oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt. ​Tijdens de eerste gesprekstafel is een gezamenlijk ontwikkelagenda is opgesteld. In de agenda zijn vier punten/thema’s opgenomen die aan de volgende gesprekstafel per punt besproken worden: talentontwikkeling, opleidingscapaciteit (duo overleg met leerhuis), verkenning arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties en het ontschoten in relatie tot regionale uitwisseling. Samen wordt er gekeken naar de doelstelling per thema met mogelijke oplossingen.

Aangesloten organisaties
​RadboudUMC, Rijnstate, CWZ, Ziekenhuis Tiel, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Klimmendaal, Sint Maartenskliniek


​3. 
V&V-tafel
In april 2018 heeft minister de Jonge van VWS het programma Thuis in het Verpleeghuis bekend gemaakt. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen teneinde de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Specifiek voor verpleeghuizen kwamen aanzienlijke middelen beschikbaar. Structureel wordt nu en de komende jaren € 2,1 miljard beschikbaar gesteld om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg en het oplossen van knelpunten daarbij. In 2018 is al de eerste tranche van € 435 miljoen in de budgetten opgenomen en maken zij al onderdeel uit van de inkoopafspraken tussen zorgaanbieders en de zorgkantoren.

De implementatie van het kwaliteitskader heeft daarmee een forse impact op het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt in de V&V. Voor elke regio (Nijmegen, Tiel en Arnhem/Ede) is dit een complex vraagstuk dat niet kan worden opgelost door een individuele organisatie. Het vraagt om een krachtige samenwerking tussen aanbieders, zorgkantoren, onderwijsinstellingen en gemeenten. In 2019 zijn de transitiemiddelen toegekend en acties gestart die zijn ondergebracht in addenda van het actieprogramma Waard om voor te werken!

Aangesloten organisaties
R​egio Nijmegen:
​Aqua Viva, Dagelijks Leven, Domu Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, Zorggroep RijnWaal, Sint Jan Deo, Waalboog, Zahet, ZMW, Zorgcentrum Huize Rosa, ZZG, ROC Nijmegen, netwerk 100.

​Regio Rivierenland:
Zorgcentrum ’t Anker, Woon- en zorgcentrum Avondlicht, stichting De Wittenberg, Stichting Zorgcentra de Betuwe, Stichting Zorgcentra Rivierenland, Santé Partners en Zorgcentrum Sint Barabara, 

Regio Arnhem:
ABC Zorgcomfort, Attent Zorg en Behandelijk, Dagelijks Leven, DrieGasthuizenGroep, Maanderzand, Het Schild, Icare, Innoforte, Insuladei Huize Kohlmann, Jah-Jireh, Lelie Zorggroep, Liemerije, NeboPlus, Norschoten, Opella, Pleyade, Priva Zorg, RijnWaal Zorggroep, Rosorum, RST Zorgverleners, September, Stepping Stones, Stichting Bethanië, Stichting Samen Zorgen, SVRO, Thuisgenoten,  Verburght Molhuysen, Vilente, Vreedenhoff, Zinzia Zorggroep, Stichting Zorgrésidence Regina en Zorggroep Ena.

Meer informatie of deelnemen?
Pascalle Neijenhuis| p.neijenhuis@wzw.nl | 026 389 8983