Onderzoek Werken aan Werkzekerheid

In juli 2017 startten CNV Connectief en WZW in samenwerking met en subsidie van Instituut Gak ‘Werken aan Werkzekerheid’ In een interactieve dialoog met werknemers werden in 2017 / 2018 nieuwe vormen van werkzekerheid en werkgeluk onderzocht (drie bijeenkomsten, 90 deelnemers).

​​De expeditie naar beelden vanuit werknemersperspectief
Er zijn drie expedities volbracht. Eerst zijn we op zoek gegaan naar onze eigen zekerheden en onzekerheden in het Muzieum in Nijmegen. Tastend in het donker werden we teruggeworpen op onze eigen (on)zekerheden rondom ons werk en het pakken van de regie. Hierna gingen we op expeditie in Burger’s Zoo om te leren over werkgeluk en onze werkomgeving van dieren. Werken we eigenlijk niet allemaal in een dierentuin? Met de prachtige schilderijen van Willink in Kasteel Ruurlo werkten we aan een nieuw perspectief. Welke spelregels hebben wij eigen nodig voor onze eigen werkgeluk? Het resultaat is een rijke tekening met alle spelers die van belang zijn om, vanuit werknemersperspectief, aan de slag te blijven met zelfregie en werkzekerheid. Iedere speler heeft een eigen rol en vraagt een betrouwbare relatie. Lees hier de terugblik van de drie bijeenkomsten:

– Werken aan werkzekerheid in het donker 
– werken aan werkzekerheid in de dierentuin
– werknemers bedenken experimenten in kasteel Ruurlo

Naar aanleiding van de drie bijeenkomsten is een boekje verschenen, een bundeling van beelden tijdens de expeditie van ruim 90 werknemers uit Zorg en Welzijn in Gelderland.

Een expeditie naar beelden rondom de zelfregie en werkzekerheid die zij ervaren. De problemen en onzekerheden die zij hebben bij hun werk.

Voor wie
Het boek wil vooral inspireren door tekeningen te bieden over ervaren problemen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit vraagt zelf de beelden bekijken en zelf aan de slag gaan. Het is ook voor managers en HR-professionals die de beelden willen vertalen naar beleid in de eigen organisatie. Dit boek biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft een impressie van beelden en spelers die werknemers ervaren bij het appèl op zelfregie en werkzekerheid. Het biedt de uitdaging om in dialoog te gaan over werkgeluk binnen de eigen organisatie. Een standaard blauwdruk hiervoor is niet te geven.

​​De structuur van het boek
In het tweede hoofdstuk gaan we in op de theoretische achtergronden rondom de expeditie. De persoonlijke beelden rondom zelfregie en werkzekerheid worden gegeven in hoofdstuk drie. Aansluitend komen de beelden rondom werkgeluk en werkomgeving in het vierde hoofdstuk aan bod. Beelden rondom de spelregels voor werkgeluk staan in hoofdstuk vijf. Het afsluitende zesde hoofdstuk bestaat uit de tekening van alle beelden zijn. Deze dient ter inspiratie voor een eigen actiegerichte dialoog.

​​Downloaden of bestellen?
Het boekje kun je hier downloaden. Wil je het uitdelen? De uitgave is te bestellen via Kaldenbach Grafische Producties, contactpersoon Antoine Kaldenbach: a.kaldenbach@planet.nl. Kosten: € 5,- per stuk, bij een minimaal afname van 25 exemplaren. 

Meer informatie
Contactpersoon: Nicolette Horn | n.horn@wzw.nl | 026 389 8983