Verkenning regionaal ‘Zorginnovatiecentrum’ 

Zorgtechnologie en de adaptatie daarvan dragen bij aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten. We verkenden regionaal wensen en draagvlak voor een gezamenlijk ‘zorginnovatie Centrum’. Het was daarbij nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij het bestaande regionale initiatieven, te versnellen en elkaar te versterken bij de duurzame implementatie in de praktijk. Samen experimenteren, leren en de kansen die innovatie biedt duurzaam naar de praktijk brengen. De verkenning is een initiatief van Rijnstate, Radboudumc en WZW, ondersteund door de provincie Gelderland.
​ 

​Conclusies verkenning
De verkenning heeft duidelijke conclusies opgeleverd, met dank aan de input van de vele verpleegkundigen, verzorgenden, zorgaanbieders, cliënten, patiënten, ontwikkelaars en stakeholders die aan deze verkenning meewerkten. Zij gaven ons het inzicht dat er niet zozeer behoefte is aan een fysiek Zorginnovatie Centrum in de regio, maar dat er een andere aanpak nodig is om de implementatie en adaptatie van broodnodige zorg(technologische) innovaties te kunnen vergroten. Een aanpak waarbij de behoeften, kennis en expertise van verpleegkundigen en verzorgenden zowel bij de ontwikkeling als bij de implementatie centraal staan.

Het rapport lees je hier: Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging in Midden- en Zuid-Gelderland​​

Organisaties betrokken bij de verkenning
​Santé partners, Attent Zorg & Behandeling, Vilente, Zinzia Zorggroep, Liemerije, ’s Heeren Loo, Pleyade, Rijnstate, Sensire, VAR Radbouwumc, ZZG Zorggroep, HAN, ROC Nijmegen, Rijnijssel, REshape Center for Innovation, Radboud, EntrepreNURSE!, Health Valley, tech@doptie, V&VN, Academy Het Dorp.​​​

​​​Meer informatie
Neem dan contact op met WZW via: 026 389 8983