Verkenning regionaal ‘Zorginnovatiecentrum’ 

Zorgtechnologie en de adaptatie daarvan dragen bij aan het oplossen van de arbeidsmarkt tekorten. We verkennen regionaal wensen en draagvlak voor een gezamenlijk ‘zorginnovatiecentrum’, Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij het bestaande regionale initiatieven, te versnellen en elkaar te versterken bij de duurzame implementatie in de praktijk.  Samen experimenteren, leren en de kansen die innovatie biedt duurzaam naar de praktijk brengen. In 2018 werd Marie- Josée Smits als verkenner aangesteld. De verkenning is een initiatief van Rijnstate, Radboudumc en WZW, ondersteund door de provincie Gelderland.
​ 

​​Organisaties betrokken bij de verkenning
​Santé partners, Attent Zorg & Behandeling, Vilente, Zinzia Zorggroep, Liemerije, ’s Heeren Loo, Pleyade, Rijnstate, Sensire, VAR Radbouwumc, ZZG Zorggroep, HAN, ROC Nijmegen, Rijnijssel, REshape Center for Innovation, Radboud, EntrepreNURSE!, Health Valley, tech@doptie, V&VN, Academy Het Dorp.​​

‘Zorginnovaties die je vak raken’ voor verpleegkundigen en verzorgenden ​​
Marie- Josée heeft in de regio verkend of er behoefte is aan een extra impuls om de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties te vergroten. Met wie kon zij dan beter praten dan met verpleegkundigen en verzorgenden zelf! Inhoudelijke kennis over zorginnovaties is niet nodig. Wel ideeën over goede zorg voor cliënten en patiënten in de toekomst en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden daarbij. Voor verpleegkundigen en verzorgenden uit de regio Midden- en Zuid-Gelderland én uit alle sectoren van de zorg, werden daarom twee bijeenkomst georganiseerd om mee te praten over ‘zorginnovaties die je beroep raken’. ​​

​​De uitkomst van de verkenning wordt t.z.t hier gedeeld.​​

Meer informatie of deelnemen?
Contactpersoon: Marie Josée Smits | m.smits@wzw.nl | 026 389 8983