Aantal stageplaatsen vergroten (V&V regio Nijmegen)

Voor een aantal BOL-opleidingen blijven de beschikbare stageplaatsen in de VVT achter of zijn ze zelfs bijna niet beschikbaar. Dat vraagt om actie op de korte termijn. Want waarom zou een student nog voor een bepaalde opleiding kiezen als hij op voorhand al weet dat hij de opleiding niet kan afmaken? En het treft onze organisatie omdat wij deze zorgprofessionals wel hard nodig hebben. Daarom is afgesproken dat in 2019 alle openstaande stageplaatsen in de VVT worden ingevuld en dat met subsidie wordt geprobeerd het voor de VVT-organisaties aantrekkelijk te maken om stageplaatsen te bieden. De ervaringen met de regeling wordt gedeeld.

In het verdiepend onderzoek naar stageproblematiek ‘Plek voor stage’ zijn de knelpunten rondom de stageproblematiek en kansen en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. In samenwerking met het roc worden concrete oplossingsrichtingen opgepakt.

Aangesloten organisaties
Aqua Viva, de Waalboog, Domus Magnus, Gasthuis Sint Jan de Deo, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, RijnWaal Zorggroep, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen?
​Frank Kalisvaart| frankkalisvaart@zmw.nl |  0487 – 582 112