Experiment anders organiseren van inzet en opleiding nieuwe medewerkers (V&V regio Rivierenland)

In het licht van de tekorten op de arbeidsmarkt is het voor de V&V van belang dat studenten na de start van hun opleiding deze ook afronden. Teveel studenten vallen tussentijds af en gaan verloren voor de ouderenzorg en in veel situaties zelfs helemaal voor de sector Zorg en Welzijn. Innovatieve acties zijn gewenst om mensen die waardevol voor de ouderenzorg zijn te behouden.

Mensen die in het huidige systeem afvallen, omdat zij niet binnen de reguliere routes en kaders erin slagen hun diploma te halen, zijn waardevol voor de zorg voor onze cliënten en willen we behouden. Ze kunnen daar een volwaardige plaats krijgen. Dit vraagt een andere manier van organiseren; los van de huidige (strakke) kaders van bevoegdheden gekoppeld aan opleidingsniveaus. Meer inzetten van mensen op hun persoonlijkheid, persoonlijke kwaliteiten en levenservaring, dan op kennis en vaardigheden. Er wordt een experiment gestart dat mogelijkheden biedt voor mensen om het vak te leren op basis van eigen behoeften en mogelijkheden. De actie wordt in samenwerking met het ROC Rivor opgepakt.

Aangesloten organisaties
’t Anker, Santé Partners, SZR, Zorgcentra de Betuwe, Zorgcentrum st. Barbara

​Meer informatie?
Anne Goossens | Programma Ondersteuner Arbeidsmarktvraagstukken V&V Regio Rivierenlandagoossens@stzdb.nl | 06 – 151 572 92