Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg (V&V regio Arnhem/Ede)

Nieuwkomers (statushouders) die in de ouderenzorg willen werken krijgen de mogelijkheid begeleid te worden tijdens een zorgopleiding passend bij hun niveau (niveau 2, 3). Het doel is dat 30 nieuwkomers na 2 jaar een zorgdiploma niveau 2 of 3 behalen, dat leidt tot een (gegarandeerd) arbeidscontract in de Ouderenzorg bij een van de deelnemende zorgorganisaties in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Zevenaar, Westervoort, Duiven, Wageningen, Ede, Renkum en Lingewaard.

Om dit te bereiken wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan, een scholingsprogramma voorbereid en een programma van eisen opgesteld. In de tweede fase vindt de gezamenlijke werving en selectie van de geïnteresseerde nieuwkomers plaats, om vervolgens de opleiding te starten.

Aangesloten organisaties
ABC Zorgcomfort, Icare, Liemerije, Zorggroep Ena, NeboPlus, Norschoten, RijnWaal Zorggroep en Vilente. 

Meer informatie of deelnemen?
Contactpersoon: Susanne Haarsma | s.haarsma@wzw.nl | 026 389 8983