Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg (V&V regio Arnhem/Ede)

Nieuwkomers (statushouders) die in de ouderenzorg willen werken intensief begeleiden tijdens een zorgopleiding passend bij hun niveau (niveau 2, 3) om vervolgens gegarandeerd aan de slag te gaan bij een ouderenzorgorganisatie. Dát is het doel van de actie en de intensieve samenwerking die in 2019 is gestart met elf ouderenzorgorganisaties, Dulon College, Rijn IJssel, Werkgeversservicepunten regio Foodvalley en Midden-Gelderland, Vluchtelingenwerk en de gemeenten Arnhem, Barneveld, Duiven, Ede, Lingewaard, Renkum, Scherpenzeel,Veenendaal, Westervoort, Wageningen en Zevenaar.

30 nieuwkomers gestart
Om dit te bereiken is een haalbaarheidsonderzoek gedaan, een scholingsprogramma voorbereid en een programma van eisen opgesteld. In de tweede fase vond de gezamenlijke werving en selectie van de geïnteresseerde nieuwkomers plaats, om vervolgens de opleiding te starten. Inmiddels zijn bijna 30 nieuwkomers gestart om (na 2 jaar) met hun zorgdiploma niveau 2 of 3 en met een (gegarandeerd) arbeidscontract aan de slag te gaan bij een van de elf deelnemende organisaties in de Ouderenzorg bij een van de deelnemende zorgorganisaties in onze regio.


Aangesloten zorgorganisaties

• ABC Zorgcomfort
• Icare
• Insuladei Huize Kohlmann
• Liemerije
• Zorggroep Ena
• NeboPlus
• Norschoten
• RijnWaal Zorggroep
• Verburght Molhuysen Staete
• Vilente
• Zinzia.

 

Meer informatie?
Neem dan contact op met: Susanne Haarsma | s.haarsma@wzw.nl | 026 389 8983