Inzicht in functiematrix ZZP5 en ZZP6 (V&V regio Nijmegen)

Welke eisen stelt de zorgvraag van cliënten in de zorgzwaarte categorie 5 en 6 aan de kennis, kunde en vaardigheden van zorgprofessional? Als we daar meer van weten, kunnen we zorgen voor een passende inzet en weten we ook beter wat de “wervingsopgave” is voor de gezamenlijke organisaties. Door onderzoek wordt een kader voor de functiematrix voor de zorgzwaarte categorieën ZZP5 en ZZP6 ontwikkeld, zodat we daarmee gezamenlijk voorwaarden creëren voor de borging van kwaliteit en het gewenste personeelsbestand.

Het onderzoek wordt benut voor de strategische personeelsplanning en professionaliseringsagenda van de organisaties in de regio.

Aangesloten organisaties
Aqua Viva, de Waalboog, Domus Magnus, Gasthuis Sint Jan de Deo, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, RijnWaal Zorggroep, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen?
Ineke Slagter | i.slagter@wzw.nl | 06 – 30247518