Leerlingenpoule zij-instroom (mbo,hbo)

Zorg- en welzijnsorganisaties en het Astrum College hebben gezamenlijk een leerlingenpoule opgezet, specifiek voor werkzoekenden die een overstap naar de sector willen maken. Dankzij de unieke arbeidsvoorwaarden kunnen de werkzoekenden als zij-instromer gemakkelijker de overstap naar Zorg & Welzijn maken. Zij krijgen een tweejarige combinatieopleiding VIG3 / MZ3 en gaan aan de slag bij een van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties. Bijzonder aan de samenwerking is dat geïnteresseerde werkzoekenden zijn geworven middels één gezamenlijke vacature voor alle elf zorg- en welzijnsorganisaties en dat de leerling vanaf dag één een volwaardig salaris ontvangt.

De eerste leerlingenpoule is in juni 2018 gestart​​. De tweede leerlingenpoule, waar ruim 340 geïnteresseerden op reageerden, zijn gestart in januari en april 2019. De derde leerlingenpoule start in november 2019. Daarnaast wordt een verkenning gedaan voor een leerlingenpoules mbo 4 en hbo.

​​Dubbelkwalificatie
De zij-instromers krijgen een bekostigde BBL-combinatieopleiding VIG 3 en MZ3 aangeboden op het Astrum College. In twee jaar tijd kunnen zij beide diploma’s behalen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan kwaliteit en inhoud van de opleiding. Voordeel is dat de leerlingen met de dubbelkwalificatie na het behalen van hun diploma breder inzetbaar zijn en hun eigen employability hiermee vergroten. Bovendien kan er beter ingespeeld worden op de veranderende zorgvraag.

​​Betaalde baan
De elf deelnemende organisaties hebben samen met WZW een opleidingsvraag geformuleerd, een profiel voor de leerling uitgewerkt en een pakket van arbeidsvoorwaarden samengesteld. Daarmee  is het voor de zij-instromer aantrekkelijk om een carrièreswitch te maken. Zo stromen de zij-instromers vanaf dag één direct in een betaalde baan, worden zij maximaal zes maanden boven formatie ingezet en krijgen zij werkzekerheid geboden na het behalen van het diploma. Dan wel bij de werkgever waar zij de opleiding volgen of bij een van de andere tien werkgevers.Werkgevers, onderwijs en overheid hebben door deze samenwerking de kracht en impact van gezamenlijk optrekken laten zien. Samen sterk!​

Onderwijsaanbod en samenwerking
• Excellente leerlingen kunnen versneld twee diploma’s halen; ​
•​ De opleiding en de werkgevers vormen met elkaar een team dat per kwartaal de inhoud van de opleiding bepaalt (natuurlijk worden hierbij de wettelijke eisen in acht genomen);
​• Een keer per vier weken is er les bij een van de deelnemende werkgevers;
​• ​​We spreken van een hybride opleiding en de opleiding gaat in de vakantieperiode door;
• ​Door de samenwerking tussen de werkgevers en de opleider kan het onderwijs beter inspelen op de vraag van de werkgevers en daarmee haar cliënten;
​• Door een combinatie te bieden van VIG3 en MZ3 wordt ingespeeld op de veranderende zorgvraag van cliënten in zowel de ouderenzorg, thuiszorg als de gehandicaptenzorg. De student heeft daardoor meer kans op werkzekerheid enerzijds door werkgarantie bij een van de deelnemende werkgevers, anderzijds doordat zij breder inzetbaar zijn;
• ​Aan de kwaliteit van beide opleidingen wordt geen afbreuk gedaan;
• ​​Werkzekerheid na het behalen van de diploma’s bij de werkgever waar de zij-instromer in dienst is tijdens de opleiding of bij een van de andere deelnemende werkgevers;
• ​​Vanaf dag één een volwaardig salaris.

Deelnemende organisaties (aan een of meerdere Leerlingenpoules)
A&S groep, Aqua Viva, Betuwe Zorg,  Driestroom, Kalorama, Liemerije, Stichting Samen Zorgen, Innoforte, Stg. Dienstencentrum OBG, Rijnwaal Zorggroep, De Waalboog, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR en Vitras) en Zinzia Zorggroep. De opleider is het Astrum College in Velp.

​​​​Nieuws & updates
• https://waardomvoortewerken.wzw.nl/nieuwe-klas-zij-instroom-vig3-mz-3-opleidingsplekken-beschikbaar  
• https://waardomvoortewerken.wzw.nl/werving-derde-leerlingenpoule-zij-instroom-vig3-mz3-gestart/
• https://waardomvoortewerken.wzw.nl/ruim-340-geinteresseerden-voor-leerlingenpoule-vig-3-mz3/
​​• https://waardomvoortewerken.wzw.nl/leerlingenpoule-koploper-landelijke-zorgpact/​
​​• https://waardomvoortewerken.wzw.nl/na-succesvolle-eerste-leerlingenpoule-nieuwe-verkenningen-van-start/

Verkenning opleidingspoule hbo-V / Social Work
In samenwerking met de CHE en vier zorgorganisaties  (’s Heeren Loo, Zinzia, RIBW Nijmegen-Rivierenland en Jados) hebben verkennende gesprekken voor een combinatie opleidingspoule hbo-V/ Social Work plaatsgevonden. Helaas bleek dat voor dit moment niet haalbaar.  Op dit moment wordt onderzocht of er een zij-instroom project komt voor alléén hbo-V en alléén  Social Work.

 

Meer informatie of deelnemen?
Contactpersoon: Susanne Haarsma | s.haarsma@wzw.nl | 026 389 8983