Leernetwerk Recruitment

In het leernetwerk wordt door recruiters efficiënt samengewerkt aan arbeidsmarktvraagstukken. Er worden best practices in de aanpak van tekorten met elkaar gedeeld en workshops georganiseerd over thema’s die de deelnemende organisaties aandragen. Voor werkgevers ligt er een grote uitdaging in het vinden én behouden van (nieuwe) medewerkers. Recruiters delen kennis en ervaring over (nieuwe methoden van) werving en selectie van gekwalificeerde en beschikbare kandidaten (van binnen of buiten de organisatie). Vanuit het leernetwerk kunnen acties ontstaan die worden toegevoegd aan het Actieprogramma. 

Met ruim 70 recruitmentprofessionals delen we best practices in de aanpak van tekorten in combinatie met workshops over onder meer:

  • Employer branding
  • Doelgroepgericht werven
  • On-boarding
  • Intern organiseren van zij-instroom
  • Vacatureteksten schrijven 2.0
  • Regionaal infopunt Ik Zorg

Terugblikken

Er staan voor dit jaar nog leerzame workshops/leernetwerkbijeenkomsten op de planning. De onderwerpen van deze bijeenkomsten worden op een later moment vastgesteld.

Deelnemende partijen
Attent Zorg en Behandeling, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Dichterbij, DrieGasthuizenGroep, Driestroom, Elver, Gelderhorst, ’s Heeren Loo, JADOS, Karakter, Leo Kannerhuis, LuciVer, Malderburch, Ministerie van justitie en veiligheid, Norschoten, Opella, Pluryn, Pro Persona, Radboudumc, RijnWaal, Santé Partners, Sint Maartenskliniek, Sterker Sociaal Werk, Stichting Samen Zorgen, Zideris, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Ziekenhuis Rijnstate, Zinzia, Zorgcentra De Betuwe, Zorggroep Ena en ZZG.

Meer informatie of deelnemen?
Het Leernetwerk Recruitment wordt gefaciliteerd door WZW: Diederik van Vugt | d.vanvugt@wzw.nl | 026 389 8983