Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking en inzet van behandelaren (V&V Regio Rivierenland)

Afgeleid van de gezamenlijke visie op zorg voor ouderen in de regio wordt een visie op behandeling geformuleerd. De werklast en werkdruk rondom de behandeling in de ouderenzorg neemt toe door diverse redenen. Enerzijds is er sprake van dubbele vergrijzing en een toename van multi-morbiditeit, blijven ouderen langer thuis en is de aard van de zorgvragen veranderd en complexer geworden door bijvoorbeeld psychische problematiek. Anderzijds is de visie op zorg veranderd; de focus op ziekte is verschoven naar een focus op gezondheid. Het optimaal benutten van specialistische zorgprofessionals in de ouderenzorg vraagt daarom bijzondere aandacht.

Vanuit de gezamenlijke visie op behandeling en de toekomst van de ouderenzorg wordt in 2019 de haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht van samenwerking in de regio Rivierenland bij de inzet van behandelaren. Doel is kwalitatief goede ouderenzorg blijven leveren. De opbrengsten van onderzoeken en projecten in de regio en het land over behandelinzet, taakdifferentiatie en organisatie worden hierbij gebruikt.

Aangesloten organisaties
Santé Partners, SZR, Wittenbergzorg en Zorgcentra de Betuwe. 


​Meer informatie?
Anne Goossens | Programma Ondersteuner Arbeidsmarktvraagstukken V&V Regio Rivierenlandagoossens@stzdb.nl | 06 – 151 572 92