Plek voor stage

De instroom in opleidingen is toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Daarentegen zijn er zeker ook al mooie voorbeelden te vinden van innovatieve stagevormen, ook in Midden- en Zuid-Gelderland. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, is door WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland een verdiepend onderzoek naar stageproblematiek gedaan. De resultaten van het onderzoek lees je hier: onderzoek Plek voor stage

​Meer informatie?
Ineke Slagter | i.slagter@wzw.nl | 06- 30247518