Optimaal benutten capaciteit Ouderengeneeskunde (V&V regio Nijmegen)

De vraag naar expertise van specialisten Ouderengeneeskunde is sterk toegenomen. Dit als gevolg van een dubbele vergrijzing, multi-morbiditeit, langer thuis wonen en het complexer worden van de zorgvraag door bijvoorbeeld meer psychische problematiek bij cliënten. Deze ontwikkeling leidt tot een landelijk en regionaal tekort aan specialisten ouderengeneeskunde.

Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgvraag in de eerste lijn en ouderenzorginstellingen, is het nodig dat we weten wat de huidige beschikbare personeelscapaciteit is en hoe de vraag zich ontwikkelt.  De effecten van de toenemende aandacht voor welzijn en welbevinden op het multidisciplinaire 24-uurs zorgproces en de inrichting ervan moet daarin worden meegenomen (functiedifferentiatie). Hiervoor worden dataonderzoek en data-analyse gedaan, worden interviews gehouden en delen we kennis met elkaar.

Meer inzicht en intensievere samenwerking maakt betere benutting van beschikbare specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgprofessionals mogelijk.

Aangesloten organisaties
Stichting de Waalboog, Domus Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen?
Ineke Slagter | i.slagter@wzw.nl | 06 – 30247518