Optimaal benutten capaciteit Ouderengeneeskunde (V&V regio Nijmegen)

De vraag naar expertise van specialisten Ouderengeneeskunde is sterk toegenomen. Dit als gevolg van een dubbele vergrijzing, multi-morbiditeit, langer thuis wonen en het complexer worden van de zorgvraag door bijvoorbeeld meer psychische problematiek bij cliënten. Deze ontwikkeling leidt tot een landelijk en regionaal tekort aan specialisten ouderengeneeskunde.

Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgvraag in de eerste lijn en ouderenzorginstellingen, is het nodig dat we weten wat de huidige beschikbare personeelscapaciteit is en hoe de vraag zich ontwikkelt.  De effecten van de toenemende aandacht voor welzijn en welbevinden op het multidisciplinaire 24-uurs zorgproces en de inrichting ervan moet daarin worden meegenomen (functiedifferentiatie). Samen met de betreffende disciplines worden knelpunten nader in beeld gebracht en oplossingsrichtingen geformuleerd. Gevoed door data-analyse en landelijke inzichten. Om zo met elkaar te komen tot een duurzame inrichting van de 24-uurs behandelfunctie en het optimaal benutten van de expertise van de specialisten ouderengeneeskunde en de daarmee samenhangende medisch – ondersteunende functies. 

Aangesloten organisaties
Stichting de Waalboog, Domus Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, Zahet, Zorgcentrum Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen?
​Martine Heerkens | m.heerkens@zzgzorggroep.nl  | 06 – 101 57 617