Optimalisatie crisisregeling en onderzoek preventie crisis (V&V regio Nijmegen)

We constateren dat steeds meer bewoners worden opgenomen in een crisissituatie. Bij crises van cliënten in de VVT is ons uitgangspunt om de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek in de crisissituatie te bieden. Dat vraagt een goede, structurele organisatie van onze werkwijze en van de inrichting van de regeling rondom de crisisbedden in onze regio.

Met kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de knelpunten van de huidige situatie, visieontwikkeling en advies wordt gewerkt aan de nieuwe werkwijze en regeling. De mogelijkheden om de samenwerking met de verschillende ketenpartners te verbeteren worden in kaart gebracht. Daarbij werken we in deze actie (voorheen onder de naam Werkwijze bij crisissituatie) aan het zoveel mogelijk voorkomen van een opname bij crisis, door op het juiste moment in de samenwerkingsketen de juiste zorg te bieden.

Aangesloten organisaties
Aqua Viva, de Waalboog, Domus Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

Meer informatie of deelnemen?
Annet van Harten | annet.vanharten@radboudumc.nl | 06 – 520 006 31