Praktijkleerroute

De Praktijkleerroute van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. In februari 2017 is Rijn IJssel samen met ouderenzorg Pleyade gestart met een  groep van 13 studenten en een groep van 13 studenten bij Siza (gehandicaptenzorg).  In september 2017 is deze unieke manier van opleiden uitgebreid met Attent Zorg en Behandeling en Pleyade Tertzio, beide op één locatie in Elst.

​​In februari 2018 is de praktijkleerroute verder uitgebreid bij de opleidingen Sociaal Werk. In Westervoort krijgen de studenten van Rijn IJssel in samenwerking met de gemeente Westervoort en de Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) onderwijs en praktijkervaring aangeboden bij diverse maatschappelijke instellingen en organisaties. ​​​Inmiddels volgen zo’n 200 studenten van Rijn IJssel hun opleiding via de praktijkleerroute.

​Praktijk en les dicht bij elkaar
De Praktijkleerroute is een leerroute voor de echte doener die direct in contact komt met de verschillende doelgroepen en daarmee ook direct kennismaakt met de beroepspraktijk. Studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen, die de Praktijkleerroute volgen, waarderen het dat zij vanaf het begin van hun opleiding veel praktijkervaring opdoen, veel contact hebben met cliënten en dat de afstand tussen praktijk en les klein is.

Korte lijnen
​Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Docenten en werkbegeleiders hebben korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf. 
​De Praktijkleerroute is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag vanuit de zorg- en welzijnssector om studenten meer op te leiden in de context van het werkveld én de behoefte vanuit de studenten dat zij niet meer passen binnen het huidige onderwijssysteem. Zij hebben behoefte om direct in het werkveld te leren.

​​Beter onderwijs
​​Binnen de Praktijkleerroute zijn er korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De resultaten zijn positief. Door de nauwe samenwerking is er een betere afstemming met het werkveld en wordt het leerproces beter gevolgd. De studenten worden opgeleid vanuit de vraagsturing en hierbij is de context leidend. De eerste diploma’s zijn inmiddels afgeleverd. In het werkveld zijn meer handen aan het bed waardoor de cliënt meer aandacht krijgt en ook daar is merkbaar dat de praktijkleerroute bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.


Foto: Arnhemse Koerier

Toekomst
​Het doel van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een instroom van twee keer per jaar. De werving vindt plaats vanuit de huidige reguliere BOL-klassen en vanuit de nieuwe aanmeldingen, dit samen met de betrokken werkvelden zoals Siza, Pleyade en Attent Zorg en Behandeling. Rijn IJssel Zorg & Welzijn streeft er naar de komende jaren het aantal opleidingen uit te breiden en meer zorg- en welzijnsinstellingen in de regio te betrekken bij de Praktijkleeroute. Daarnaast is het streven om ook andere opleidingen van Zorg en Welzijn te betrekken in de praktijkleerroute.

Onderwijsaanbod
​Het uitgangspunt voor de samenwerking is het samen onderwijs ontwikkelen en vormgeven in de contextrijke leeromgeving in de instelling. Het Leven lang leren wordt bevorderd door met het werkveld te professionaliseren in de Praktijkleerroute voor werknemers in het werkveld.

​​Het onderwijsaanbod is voor studenten: Helpende Zorg & Welzijn (niv. 2), Verzorgende IG (niv. 3) en Maatschappelijke Zorg (niv. 3/4) gebaseerd op het huidige kwalificatiedossier. Als er in de les theorie wordt behandeld gaat de student diezelfde dag nog met het geleerde aan de slag tijdens de beroepspraktijk. Doordat het onderwijs in de organisatie gegeven wordt, worden er opdrachten met en voor de cliënten uitgewerkt. Er wordt voortdurend gereflecteerd. Het gaat om de volgende opleidingen:

 • Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2
 • Verzorgende IG, niveau 3
 • Maatschappelijke Zorg, niveau 3 en 4
 • Begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

  Met ingang van schooljaar 2020-2021

  1. Sluit de opleiding Verpleegkunde aan.
  2. Met ingang van het nieuwe schooljaar sluit ook de RijnWaal Zorggroep aan voor de opleidingen Helpende, Verzorgende-IG en Verpleegkunde
  3. Met de gemeente Arnhem is er een verkenning om een Praktijkleerroute Arnhem-Noord op te starten voor de opleiding Sociaal Werk
  4. Met Innerwaard Integrale Kindcentra willen we het nieuwe schooljaar starten met een Praktijkleerroute voor de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker

Deelnemende partijen
​Pleyade, Siza, Attent Zorg en behandeling, RijnWaal Zorggroep en RijnIJssel.

​​Nieuws & updates
https://waardomvoortewerken.wzw.nl/ruim-200-studenten-rijn-ijssel-volgen-de-praktijkleerroute/
– ​​Vlog Berend van der ploeg, bestuurder Attent Zorg en Behandeling, over o.a. de praktijkleerroute: https://waardomvoortewerken.wzw.nl/vlog-berend-van-der-ploeg-attent-zorg-en-behandeling/


​​Meer informatie over deze best practice?
Marina van der Steenstraten | m.v.d.steenstraten@rijnijssel.nl | 06 – 244 50 757