Tafels Goed Werkgeverschap

Aan de tafels Goed werkgeverschap gaan bestuurders en HR-managers in gesprek over goed werkgeverschap en visievorming. Het is een groot netwerk met korte lijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke en regionale opgave. Er worden duurzaam regionale samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal, sub-regionaal, branche-overstijgend en branchespecifiek-niveau. Het delen van visies, kennis, ervaring en acties leidt tot regionale verbreding, versnelling en vergroting. Men weet elkaar steeds sneller te vinden en relevante vragen en mogelijke oplossingen worden in gezamenlijkheid opgelost. 

​​Er zijn vier tafels:​
1. Bestuurderstafel​
​​2. Agendatafel regionale ziekenhuizen​​
​​​3. Agendatafel V&V (i.s.m. zorgkantoren)​
​4. Agendatafel GGZ
5. Agendatafel Jeugdzorg
6. Agendatafel Welzijn (i.s.m. Sociaal werk Nederland)

​​1. Bestuurderstafel ​
Sinds 2017 wordt jaarlijks een informeel diner georganiseerd speciaal voor bestuurders in Zorg en Welzijn in regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Bestuurders gaan met elkaar in gesprek over gezamenlijke thema’s én er wordt altijd een inspirerende spreker uitgenodigd. Hét moment om tijdens een goed diner over de grenzen van ieders branche heen, open met elkaar in gesprek te gaan en het netwerk te verstevigen. Een avond waarop bestuurders met elkaar gezamenlijke belangen verkennen en vooruitblikken op toekomstige samenwerking op de arbeidsmarkt. ​Bestuurders krijgen een persoonlijk invitatie voor het diner.

2019: ​​Werken vanuit de bedoeling
Spreker: Wouter Hart | spreker en schrijver van het boek “Anders vasthouden”
​Het versterken van persoonlijk leiderschap in een lerende cultuur. Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. 
In de praktijk blijkt dat nog niet zo gemakkelijk. Het is interessant en leerzaam om (zorgbreed) inspiratie en/ of handvatten op te doen over het leren sturen vanuit de bedoeling, het vergroten van eigenaarschap en het vormgeven van ondersteunende systemen. Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap bijvoorbeeld? Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? En hoe wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing?

​2018: Innoveren door fouten maken
Spreker: Paul Smit​ | filosoof en cabaretier
​We zijn gewend om alleen onze successen te delen. Rob de Jong (bestuurder Pluryn), nam daarom het initiatief tot dit thema en deelde als eerste een arbeidsmarktgerelateerde briljante mislukking én wat hij daarvan leerde. Ook roept hij op om eigen ervaringen te delen.​​

​​2017: Technologie
​Spreker: drs. Willem Peter de Ridder​ | schrijver, spreker en adviseur over onder meer: strategie en innovatie, de vierde Industriële Revolutie, digitale transformatie en de impact van nieuwe technologie op organisaties en sectoren.
​Wat is de impact van nieuwe technologie op uw organisatie? 

​​​Aangesloten organisaties
​120 organisaties in Zorg en Welzijn

2. Agenda​tafel regionale ziekenhuizen
​​
Op verzoek van Rijnstate worden er met de regionale ziekenhuizen in de regio agendatafels HR georganiseerd. Deze gesprekstafel is gericht op het in gezamenlijkheid oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt. ​Tijdens de eerste gesprekstafel is een gezamenlijk ontwikkelagenda is opgesteld. In de agenda zijn vier thema’s opgenomen:
​• talentontwikkeling
​• opleidingscapaciteit (duo overleg met leerhuis)
​• verkenning arbeidsvoorwaarden
​• arbeidsrelaties en het ontschoten in relatie tot regionale uitwisseling

Per thema de doelstelling en de mogelijke oplossingen besproken.

Aangesloten organisaties
​RadboudUMC, Rijnstate, CWZ, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Klimmendaal, Sint Maartenskliniek


​3. Agenda
tafel V&V
​​
In april 2018 heeft minister de Jonge van VWS het programma Thuis in het Verpleeghuis bekend gemaakt. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen teneinde de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Structureel wordt nu en de komende jaren € 2,1 miljard beschikbaar gesteld om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg en het oplossen van knelpunten daarbij. In 2018 is al de eerste tranche van € 435 miljoen in de budgetten opgenomen en maken zij al onderdeel uit van de inkoopafspraken tussen zorgaanbieders en de zorgkantoren.

De implementatie van het kwaliteitskader heeft daarmee een forse impact op het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt in de V&V. Voor elke regio (Nijmegen, Tiel/Rivierenland en Arnhem/Ede) is dit een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking tussen werkgevers, zorgkantoren, onderwijsinstellingen en gemeenten. In 2019 zijn de transitiemiddelen toegekend en acties gestart die zijn ondergebracht in addenda van het actieprogramma Waard om voor te werken! V&V tafels worden regelmatig georganiseerd om de ontwikkelingen van de acties binnen de addenda van het Actieprogramma te bespreken, aan te scherpen en te verbreden.

Aangesloten organisaties
R​egio Nijmegen:
​Aqua Viva, Dagelijks Leven, Domu Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, Zorggroep RijnWaal, Sint Jan Deo, Waalboog, Zahet, ZMW, Zorgcentrum Huize Rosa, ZZG, ROC Nijmegen, netwerk 100.

​Regio Rivierenland:
​Zorgcentrum ’t Anker, Woon- en zorgcentrum Avondlicht, stichting De Wittenberg, Stichting Zorgcentra de Betuwe, Stichting Zorgcentra Rivierenland, Santé Partners en Zorgcentrum Sint Barabara, 

Regio Arnhem:
ABC Zorgcomfort, Attent Zorg en Behandelijk, Dagelijks Leven, DrieGasthuizenGroep, Maanderzand, Het Schild, Icare, Innoforte, Insuladei Huize Kohlmann, Jah-Jireh, Lelie Zorggroep, Liemerije, NeboPlus, Norschoten, Opella, Pleyade, Priva Zorg, RijnWaal Zorggroep, Rosorum, RST Zorgverleners, September, Stepping Stones, Stichting Bethanië, Stichting Samen Zorgen, SVRO, Thuisgenoten,  Verburght Molhuysen, Vilente, Vreedenhoff, Zinzia Zorggroep, Stichting Zorgrésidence Regina en Zorggroep Ena.
Ook zorgkantoren Menzis en VGZ (begeleidt door Waardigheid & trots) en alle onderwijsinstellingen zijn betrokken bij de agendatafels V&V.

4. Agendatafel GGZ
Acht GGZ-organisaties zijn aangesloten.

5. Agendatafel Jeugdzorg
Op 25 maart 2020 vindt de startbijeenkomst voor de agendatafel Jeugdzorg plaats. Doelgroep voor deze agendatafel zijn bestuurders. Het ophalen van de gezamenlijke onderwerpen staat tijdens de bijeenkomst centraal.

6. Agendatafel Welzijn
Op 7 mei 2020 vindt de eerste verkennende bestuurdersbijeenkomst plaats, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en WZW.  Doel is te onderzoeken of en hoe we samenwerking kunnen creëren in de regio en hoe we de verbinding tussen zorg en Welzijn in de regio sterker kunnen maken. Anderzijds bespreken we hoe we de huidige arbeidsmarktvraagstukken kunnen oppakken zodat we nu en in de toekomst voldoende en gekwalificeerde medewerkers hebben.

Beoogde nieuwe tafels: 

  • Agendatafel Gehandicaptenzorg
  • Agendatafel eerste lijn


Meer informatie of deelnemen?
Ineke Slagter | i.slagter@wzw.nl | 026 389 8983