Uitstroomonderzoek

Een aanzienlijk deel (42% in 2017) van de vertrekkende medewerkers gaat bij andere zorg- en welzijnsorganisaties aan de slag. Van de groep die de sector geheel verlaat  (34% in 2017), blijkt 37% jonger dan 30 jaar.

Middels een uitstroomonderzoek wordt bij vertrekkende medewerkers achterhaald ‘wie’, ‘waarom’, ‘waarheen’ gaat. Er is een standaard digitale vragenlijst en er zijn mogelijkheden voor maatwerk. Deelnemende organisaties ontvangen via een digitaal dashboard continu toegang tot de resultaten. Op het dashboard is er de mogelijkheid tot benchmarken op landelijk, regionaal en organisatieniveau. Waardoor ook inzichtelijk wordt welke doelgroepen ‘kwetsbaar’ zijn.

Resultaten
Op basis van de inzichten uit het onderzoek kan (vernieuwd) beleid worden opgesteld om zorgprofessionals te behouden voor de organisatie en voor de sector. Met de gezamenlijke aanpak wordt een tijdrovend proces bij deelnemende werkgevers uit handen genomen. Het uitstroom-onderzoek wordt gefaciliteerd door WZW en dertien andere regionale werkgeversorganisaties.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies (2.091 respondenten). De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.

Deelnemende organisaties
Sint Maartenskliniek, Dichterbij, De Waalboog, Zahet, Aqua Viva, Zorgcentrum Huize Rosa, SZR, Zorggroep Maas en Waal, IrisZorg, Karakter, Kraamzorg Zuid Gelderland, Siza, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Gasthuis Sint Jan de Deo, Malderburch, Innoforte, Stichting Santé Partners, Vilente, Kalorama, Radboudumc, KION,  ABC Zorgcomfort, LuciVer, Stichting Dienstencentrum OBG, Zorgcentra De Betuwe, Pluryn, Het Maanderzand, Opella, Attent Zorg en Behandeling, Rijnstate, Zorggroep Ena, Liemerije, RijnWaal Zorggroep, Bethanië, Stichting Samen Zorgen, De Driestroom, Insula Dei Huize Kohlmann, Pleyade, STMG en Thuiszorg Evital.

Meer informatie of deelnemen?
Het Uitstroomonderzoek wordt gefaciliteerd door WZW: Maurits Follender | m.follendergrossfeld@wzw.nl | 026-389 89 83