Uitval BOL-opleidingen terugdringen (V&V regio Nijmegen)

Van alle BOL-opleidingen valt een aanzienlijk deel van de studenten tijdens de opleiding uit. Dat is erg jammer, want deze potentiële zorgprofessionals raken daarmee meestal verloren voor de sector. Én dat willen we graag voorkomen of compenseren. Door de uitvallers een BBL-opleiding aan te bieden krijgt de student – afhankelijk van de situatie – extra tijd om alsnog de BOL-opleiding af te ronden. Daarnaast wordt met loonsubsidie  deze inzet in BBL gestimuleerd.

Aangesloten organisaties
Aqua Viva, de Waalboog, Domus Magnus, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, RijnWaal Zorggroep, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen?
​Frank Kalisvaart | frankkalisvaart@zmw.nl |  0487 – 582 112