Verzuim innovatieve aanpak (V&V regio Arnhem/Ede)

Gezamenlijk gaan we aan de slag om het gemiddelde ziekteverzuim binnen V&V regio Arnhem/Ede terug te dringen tot het landelijke branchegemiddelde van 6% in 2021. Om deze doelstelling te behalen worden gefaseerd diverse acties uitgerold. Deze worden geëvalueerd en er vind een eindmeting plaats. De uitdaging wordt vanuit cliëntenperspectief benaderd. Immers juist bewoners en cliënten hebben er uiteindelijk baat bij dat het verzuim daalt en er mensen in de directe zorg beschikbaar zijn. Waard om voor te werken! betekent feitelijk ook Waard om te Wonen!  

Succesvolle én niet succesvolle interventies van alle deelnemende ouderenzorgorganisaties worden geïnventariseerd, oorzaakanalyses uitgevoerd en er vindt inspiratie met betrekking tot het terugdringen van verzuim plaats door cliënten en bewoners actief te betrekken. We gaan o.a. dialooggesprekken voeren met medewerkers en bewoners en organiseren creatieve denksessies waarbij medewerkers en bewoners worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken. De beste ideeën worden uitgewerkt in innovatieve pilots gericht op een succesvolle aanpak ter voorkoming van verzuim. Door resultaatmetingen en regionaal kennisdelen komen de pilots beschikbaar voor andere organisaties.

Aangesloten organisaties:

ABC Zorgcomfort, het Maanderzand, het Schild, Innoforte, Insula Dei Huize Kohlmann en Jah-Jireh, NeboPlus, RijnWaal Zorggroep, RST Zorgverleners, Stichting Bethanie, Stichting Samen Zorgen, SVRO en Zinzia Zorggroep.

Meer informatie of deelnemen?

Aviva Nethe  | avivanethe@zorgbelanginclusief.nl | 06 – 281 04 581