Geplaatst op 30 mei 2018 14:29

Doorpakken op actielijn 2

In actielijn 2 (Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit) van ons actieprogramma hebben aangesloten werkgevers en onderwijspartners al mooie resultaten geboekt. Successen zijn onder meer de matchbijeenkomst zij-instroom en de leerlingenpoule. Om die resultaten met elkaar te delen en daar nu goed op door te pakken was op 28 mei een “En nu doorpakken-sessie” georganiseerd.

De inzet op het vergroten van zij-instroom voor Zorg en Welzijn is een belangrijk onderdeel van actielijn 2. De kracht van de leerlingenpoule zit vooral in de betrokkenheid van de organisaties, die echt gezamenlijk de tekorten in Zorg en Welzijn willen aanpakken. ‘We zijn slagvaardig gebleken door als zorginstellingen samen te werken en niet te concurreren’, gaf Koos van Bindsbergen (Kalorama) tijdens de bijeenkomst aan. ‘Zo kunnen we gezamenlijk de concurrentie aangaan met andere branches.’ Daarnaast gaf Fred Koers (Astrum College) complimenten voor aan de deelnemende organisaties: ‘Niet kletsen maar doen, samen concrete afspraken omzetten naar handelingen. En met resultaat!’

Na de plenaire sessie werd de behoefte gepeild om aan te haken op diverse nieuwe ideeën, waaronder een leerlingenpoule voor mbo 3 en 4, hbo. Ook was er ruimte voor eigen inbreng. Daar kwam de suggestie voor een leerlingenpoule voor mbo2(+) omhoog. WZW presenteerde het nieuw concept Het WZW Link Café, waarbij er wordt gematcht op talenten en competenties. Hier komt spoedig een vervolg op Kortom, en nu doorpakken. Iets wat alle aanwezigen onderschreven.