Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

 • Als organisatie wil je nu en in de toekomst de juiste medewerkers op de juiste plek hebben. Strategische Personeelsplanning (SPP) is in dat geval een instrument dat helpt om een voldoende kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand op te bouwen dat een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Omdat de beste resultaten soms komen uit kleine dingen is er een leernetwerk SPP opgestart. WZW is een verbinder en aan dit netwerk nemen HR adviseurs deel van onze leden. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. SPP is een terugkerend proces en dit vraagt om adaptiviteit. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden. Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of willen SPP binnen hun eigen organisatie inzetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten. Datum Donderdag 18 september Tijd Van 15.00 - 16.30 uur Locatie Rijn IJssel Kronenburgsingel 1 Arnhem Meer informatie Voor meer informatie over het leernetwerk en uw mogelijke deelname neemt u contact op met Tjerry Verhoeven t.verhoeven@wzw.nl / 026 - 38 98 983.

  18 SEP
 • Versterken van eigen regie en zelfmanagement van cliënten met technische hulpmiddelen, slimmer en efficiënter registreren, aandacht geven met zorg op afstand: allemaal zorginnovaties die het vak van verpleegkundigen en verzorgenden raken. En toch denk je vast wel eens: Hoe kan het dat als het daarom gaat, er niet altijd goed naar ons wordt geluisterd? Terwijl wij zoveel goede ideeën hebben. Moeten wij niet veel meer betrokken worden bij innovaties en daar regie in pakken? Wij vinden het belangrijk om jouw verhaal te horen en daarom nodigen we je uit voor een ontmoeting over zorginnovaties met beroepsgenoten. Samen met andere verpleegkundigen en verzorgenden kun jij nu meepraten Meepraten over zorginnovaties die je beroep raken? Dat kan! Daarvoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Ze zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden uit de regio Midden- en Zuid-Gelderland én uit alle sectoren van de zorg, zoals: de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Marie-Josée Smits (voormalig verpleegkundige) organiseert de ontmoetingen in haar rol als Verkenner. Zij verkent in de regio of er behoefte is aan een extra impuls om de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties te vergroten. En met wie kun je dan beter praten dan met verpleegkundigen en verzorgenden zelf! Inhoudelijke kennis over zorginnovaties is niet nodig. Wel ideeën over goede zorg voor cliënten en patiënten in de toekomst en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden daarbij. Vind jij zorginnovaties voor goede zorg en goed werken belangrijk, heb je ideeën die je wilt delen, pak dan deze kans en geef je op. Wie weet is de uitkomst dat er behoefte is aan een sterk netwerk van verpleegkundigen en verzorgenden en sta jij aan de basis hiervan. Of misschien denk je wel aan iets heel anders. Dat kan! Wij horen graag je mening, ook als je student bent! Geef je op voor een sprankelende ontmoeting Ben je enthousiast of nieuwsgierig geworden? Wie het eerst komt het eerst maalt, dus geef je snel op! Er kunnen maximaal 25 verpleegkundigen en verzorgenden meedoen aan één bijeenkomst. We kijken ook naar een zo gevarieerd mogelijk gezelschap. Wij hopen daarmee op sprankelende en verrassende discussies, vanuit alle invalshoeken en branches. De bijeenkomsten vinden plaats op: 24 september van 12.30 tot 15.30 in het Radboudumc. 2 oktober van 13.00 tot 16.00 in het Rijnstate ziekenhuis. Als je erbij wilt zijn, stuur dan een mail naar m.smits@wzw.nl en geef daarbij aan: Voor welke van de twee bijeenkomsten je je opgeeft Wat je functie is In welke organisatie je werkt Je hoort dan zo spoedig mogelijk of er nog plaats is en je krijgt meer informatie over de locatie. Wil je meer informatie over de ontmoetingen? Marie-Josée Smits voert de verkenning uit in opdracht van WZW werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Rijnstate ziekenhuis en Radboudumc. De Provincie Gelderland ondersteunt. Als verkenner adviseert zij hen welke impuls zinvol zou zijn. Uiteraard krijgen de deelnemers aan de ontmoetingen dat ook te horen. Mail je vraag naar Marie-Josée Smits, m.smits@wzw.nl. (in verband met vakantie in de periode van 24 augustus tot 16 september kan het even duren voor je antwoord krijgt.)

  24 SEP & 2 OKT
 • Een hoog verzuim is voor werkgevers en werknemers een probleem. Elke organisatie heeft hier aandacht voor en het verzuim willen we graag zo laag mogelijk houden. Maar hoe doen we dat? En wat zijn de oorzaken dat het de laatste tijd zo is gestegen? De zoektocht naar de juiste interventies gaan we samen oppakken in een Leernetwerk Verzuim.  Iedere HR-professional heeft expertise over dit onderwerp, maar elke organisatie zet andere interventies in. We bespreken in een kleine groep de aanpak van verzuim en delen onze best practices. Door het klein te houden wordt het leereffect vergroot. De leden van het leernetwerk kan zelf de agenda bepalen en waar nodig kan WZW extra expertise inschakelen. Tijdens iedere bijeenkomst nodigen wij een organisatie uit om een best practice te delen. Datum Donderdag 4 oktober Tijd Van 15.00 tot 16.30 uur Locatie Kantoor WZW Zeelandsingel 40 6845 BH Arnhem Meer informatie Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Neem dan contact op met projectmanager Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 389 89 83.

  4 OKT
 • Weten welke trends er zijn en hoe de toekomst eruit gaat zien is van belang om arbeidsmarktvraagstukken duurzaam samen op te lossen. Daarom presenteert WZW op 11 oktober de meest recente data en arbeidsmarktontwikkelingen. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld, dat deze middag gelanceerd wordt. Hiermee heb je op elk gewenst moment inzicht in de meest actuele cijfers en data! Arbeidsmarkt en Onderwijs in gesprek De arbeidsmarktproblematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbij innovatie vanuit onderwijs een belangrijke succesfactor is. De huidige ontwikkelingen zijn complex en gaan verder dan het voldoen aan de acute vraag naar instroom. Op de langere termijn krijgen we te maken met daling van instroom en nemen de vraag naar zorg en de zorgzwaarte toe. Hoe gaan we in het licht van de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt met deze ontwikkelingen om? Werkgevers en onderwijs kunnen door te werken vanuit een gezamenlijke visie op het strategische, regionale opleidingsvraagstuk elkaars sterktes benutten en de regionale onderwijsmarkt en arbeidsmarkt samenbrengen. Hiervoor is het essentieel dat we elkaar beter leren kennen en er een gemeenschappelijk beeld komt van de regionale vraag, het regionale aanbod en daarmee de opgave. ​ Wij nodigen je van harte uit op donderdag 11 oktober. Geen saaie cijfers maar een middag met een inhoudelijk en interactief programma. Deze bijeenkomst is geschikt voor regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en overheidspartners: Bestuurders & managers bedrijfsvoering HR-managers & HR-adviseurs Beleidsmedewerkers Mobiliteitsadviseurs & recruiters Opleidingscoördinatoren   PROGRAMMA Aan het inhoudelijk programma wordt momenteel nog gewerkt. We kunnen nu al melden dat het programma bestaat uit twee delen: Deel 1: Presentatie van de laatste arbeidsmarktcijfers en trends aan de hand van het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld door WZW arbeidsmarktanalist Tjerry Verhoeven. Ook benieuwd naar wat het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld voor jouw organisatie kan betekenen? Kom dan vooral en maak tijdens de bijeenkomst de lancering mee. Deel 2: De regionale onderwijspartijen laten met praktijkvoorbeelden zien hoe het onderwijs de afgelopen jaren al geïnnoveerd is. Ook gaan we met elkaar in gesprek over waar nog meer kansen liggen in de samenwerking, waardoor we verzekerd zijn en blijven van een gezonde arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld fragmentatie in onze samenwerking en organiseren voorbij de toevalligheid? Hoe leiden we samen op voor de zorgberoepen van de (nabije) toekomst? Hoe verminderen we samen conjunctuurgevoeligheid en organiseren we meer vrijheidsgraden voor levenslang  leren? WZW organiseert in het tweede gedeelte van deze bijeenkomst daarom een goed gefaciliteerd gesprek tussen werkgevers Zorg en Welzijn – Onderwijs.Het tweede deel van het programma is specifiek bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijspartijen. ​​ Meer informatie ontvang je binnenkort in de definitieve uitnodiging. Datum Donderdag 11 oktober 2018, 13.00 – 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Locatie De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede. Deelnamekosten Deze bijeenkomst is gratis. Op deze bijeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op www.wzw.nl. Informatie Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met projectmanager/ arbeidsmarktanalist Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 389 89 83. >>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<

  11 OKT