• Het afgelopen half jaar hebben deelnemers van het actieprogramma Waard om voor te werken! hard gewerkt om de tekorten in de Zorg aan te pakken. Op 13 september 2017 hebben 35 organisaties (werkgevers, onderwijs, overheid) hun Actieprogramma ondertekend. Acties zijn gestart, de eerste resultaten zijn behaald en het programma is uitgebreid. We presenteren tijdens deze bijeenkomst aan elkaar onze gezamenlijke inspanningen! Daarnaast nodigen we organisaties die het Actieprogramma nog niet hebben ondertekend uit tot deelname en kijken we samen welke acties er in de nabije toekomst op het programma staan. Dit doen wij in de gecombineerde bijeenkomst Algemene Ledenvergadering WZW en de Impactbijeenkomst Waard om voor te werken! op woensdag 25 april.

    25 APR
  • Op 13 september 2017 ondertekenden 35 organisaties het Actieprogramma Tekorten. Samen hebben we ons gecommitteerd aan het programma Waard om voor te werken! dat zich richt op het terugdringen van de tekorten in de Zorg. Ruim een half jaar verder kijken wij graag welke impact onze inspanningen op de arbeidsmarkt nu hebben. Welke acties staan er in de nabije toekomst op het programma? Voor niet deelnemende organisaties, dé kans om aan te sluiten bij acties van het Actieprogramma Tekorten. Onderwerpen Impactbijeenkomst Welke resultaten hebben we tot dusverre behaald? Welke impact heeft dat gehad op de arbeidsmarkt? Welke acties willen we de komende maanden uitbreiden? Datum Woensdag 25 april 2018 van 13.00 uur - 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Locatie Gelredome Batavierenweg 25 6841 HN te Arnhem Aanmelden Aanmelden via wzw.nl 

    25 APR