Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

  • In het licht van de tekorten heeft het behoud van onze medewerkers hoge prioriteit. Hierbij is de balans tussen werk en privé een belangrijk onderdeel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Naast dat de druk op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is vergroot, is ook de druk op mantelzorgers in de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van de dubbele vergrijzing. We vragen dus meer van mantelzorgers, door toenemende zorgzwaarte en doordat de gemiddelde mantelzorger zelf ook ouder wordt. Hierbij kunnen en moeten we niet vergeten dat veel zorgprofessionals zelf ook mantelzorger zijn. Het zo goed mogelijk faciliteren van mantelzorgers is dan ook van groot belang. In deze bijeenkomst gaan we in op de feiten en fabels rondom mantelzorg. Wie zijn er mantelzorger? Wat betekent het om zowel mantelzorger als zorgprofessional te zijn? Wat is de invloed van mantelzorg op de duurzame inzetbaarheid? Wat speelt er nog meer als we het hebben over mantelzorg en werk?

    22 JAN
  • Een hoog verzuim is voor werkgevers en werknemers een probleem. Elke organisatie heeft hier aandacht voor en het verzuim willen we graag zo laag mogelijk houden. Maar hoe doen we dat? En wat zijn de oorzaken dat het de laatste tijd zo is gestegen? De zoektocht naar de juiste interventies gaan we samen oppakken in een leernetwerk verzuim. Gezien de urgentie van de hoge cijfers start WZW daarom met een leernetwerk Verzuim. Iedere HR-professional heeft expertise over dit onderwerp, maar elke organisatie zet andere interventies in. We bespreken in een kleine groep de aanpak van verzuim en delen onze best practices. Door het klein te houden wordt het leereffect vergroot. De leden van het leernetwerk kan zelf de agenda bepalen en waar nodig kan WZW extra expertise inschakelen. Tijdens iedere bijeenkomst nodigen wij een organisatie uit om een best practice te delen. Datum Donderdag 7 februari Tijd Van 15.00 tot 16.30 uur Locatie Kantoor WZW Zeelandsingel 40 6845 BH Arnhem Meer informatie Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met projectmanager Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 389 89 83.

    7 FEB
  • WZW coördineert voor de regio Gelderland de landelijke campagne van de Week van Zorg en Welzijn 2019. WZW faciliteert deelnemende organisaties in de voorbereiding.  Zo zorgen we samen voor zoveel mogelijk aandacht voor de Week van Zorg en Welzijn in de online, offline en sociale media.

    11-16 MRT