• Op 13 september hebben zo’n 35 organisaties hun handtekening gezet onder het zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! om zich – gezamenlijk met andere organisaties – sterk te maken voor een Gelderse gemeenschap en voldoende menskracht in de zorg. Een mooie stap! Voor communicatie is er een belangrijke rol weggelegd. Uitnodiging communicatietafel WZW organiseert daarom een communicatietafel, een tafel voor communicatiedeskundigen van aangesloten organisaties in onze regio. Gezamenlijk bespreken we hoe communicatie kan bijdragen aan het positieve imago van de sector en het actieplan Waard om voor te werken. Maar er is meer! De agenda kan bestaan uit: het delen van best practices, het voorleggen van een case van een van de aangesloten partijen en het gezamenlijk aanpakken van communicatievraagstukken. De inhoud van de agenda is aan de deelnemers. Globale agenda startbijeenkomst Tijdens de startbijeenkomst bepalen we gezamenlijk de agenda en de frequentie van de bijeenkomsten. Het zou fantastisch zijn als we met elkaar steeds beter de verbinding weten te leggen, elkaar kunnen versterken en samen het imago van (werken in) de Zorg en Welzijn sector een positieve boost kunnen geven. Samen staan we sterk! – Opening en voorstelronde – Communicatie rondom Waard om voor te werken! – Imago-/ wervingscampagne ouderenzorg – Ingezonden communicatievraagstukken en/of wat zijn de wensen m.b.t. de inhoud van de communicatietafel – Agenda en planning volgende bijeenkomst – Rondvraag en afsluiting Datum Donderdag 11 januari Tijd Van 15.00 uur tot 16.30 uur Locatie WZW Zeelandsingel 40, Arnhem (bij meer dan 15 personen wijken we uit naar een externe locatie) Aanmelden voor de communicatietafel kan tot woensdag 3 januari via: waardomvoortewerken@wzw.nl  of via www.wzw.nl

    11 JAN
  • De voorbereidingen voor de Week van Zorg en Welzijn 2018 zijn al in volle gang, zowel bij WZW als ook in de organisaties. Er worden leuke activiteiten voorbereid en open dagen georganiseerd. Het doel van de Week van Zorg en Welzijn is om mensen kennis te laten maken met het deze mooie sector. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen jóuw organisatie (willen) leren kennen? Het imago van Zorg en Welzijn staat centraal tijdens de Week, maar het imago van jouw organisatie is natuurlijk ook belangrijk! Daarom organiseert WZW een middag vol met tips en tricks over het gebruik van social media.

    16 JAN
  • Met het actieprogramma Waard om voor te Werken komen de verenigde werkgevers in Zorg en Welzijn bij WZW in actie tegen de arbeidsmarkttekorten. Een heldere ambitie betreft het organiseren van een Lerende Gemeenschap met een eigen strategische ontwikkelagenda. Op 23 januari start de bestuurlijke denktank met het uitwerken van hun visie. Programma 13.30 - 14.00 uur    Inloop 14.00 - 14.45 uur    Welkom 14.45 - 15.00 uur    Pauze 15.00 - 16.15 uur     Lerend op Avontuur? Door lector Frans de Vijlder* 16.15 - 17.00 uur     Onze eigen Strategische Denktank 17.00                         Afsluiting Inhoud Welkom Tijdens het welkomstwoord presenteert WZW het position paper Onderwijs-Arbeidsmarkt en aftrap Strategische Denktank Lerende Gemeenschap. Wat kunnen we leren van het traject: Lerend op Avontuur? Door lector Frans de Vijlder Dr. Frans de Vijlder (1955) is HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak. Hij publiceert regelmatig over bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance, globalisering en financiering. Vanuit zijn vele praktijkgerichte onderzoeken inspireert hij ons voor het opzetten van een Strategische Denktank Lerende Gemeenschap. In zijn betoog zal hij o.a. ons meenemen naar de ervaringen binnen het project Lerend op Avontuur  die de 8 Achterhoekse gemeenten en de samenwerkende BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) onlangs op initiatief van HAN-lector Frans de Vijlder zijn aangegaan. De Strategische Denktank Wat is ons doel? Hoe gaan we het organiseren? Welke vervolgafspraken maken wij? Datum Dinsdag 23 januari 2018 van 13.30 - 17.00 uur Locatie WZW of nader te bepalen Voor wie Bestuurders die het actieprogramma Waard om voor te werken hebben ondertekend (zijnde leden en onderwijspartijen). Aanmelden Aanmelden kan via deze link.

    23 Jan