Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

  • Vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus en de verscherpte overheidsmaatregelen zijn alle geplande bijeenkomsten van Waard om voor te werken! tot en met 1 juni geannuleerd. De continuïteit van zorg heeft de prioriteit van alle deelnemende organisaties, zeker nu. Alle zorgprofessionals zijn hard nodig in het primaire proces, waardoor door vrijwel alle deelnemende organisaties is aangegeven dat de acties momenteel op een laag pitje staan of dat er op dit moment helemaal niet aan gewerkt wordt. De vraag naar zorgmedewerkers is door de ontwikkelingen nóg urgenter geworden. Tegelijkertijd zijn er mooie initiatieven ontstaan om mensen te mobiliseren om bij te springen in de zorg. Dit heeft nu alle prioriteit. WZW faciliteert organisaties middels de coördinatie van het Regionaal Contactpunt, waar vraag vanuit de organisaties en aanbod van (oud)zorgprofessionals samen komt. -------------------------- Hoe werkt het Regionaal Contactpunt in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland? Het Regionaal Contactpunt in de regio zorgt ervoor dat de hulp terecht komen op de plekken waar deze het hardst nodig is. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring en of het de juiste match is met de vraag vanuit jouw organisatie. Hoe werkt het matchingsproces? 1. Vraag en aanbod wordt aangemeld via www.extrahandenvoordezorg.nl • Heeft jouw zorgorganisatie behoefte aan (para)medische ondersteuning? Geef jouw aanvraag door via bovenstaande website. • (Oud-) zorgmedewerkers die zorgorganisaties willen helpen met extra ondersteuning melden zich ook via bovenstaande website. 2. Via de database heeft het Regionaal Contactpunt inzicht in de aanvragen en het aanbod in de regio. 3. Vanuit het Regionaal Contactpunt (ingericht bij WZW) verzamelt het team aanvullende informatie bij de zorgmedewerkers die zich hebben aangemeld en worden zij geïnformeerd over de werkwijze. 4. Op het moment dat er een vraag van een zorgorganisatie binnenkomt, wordt er contact opgenomen met de contactpersoon van de betreffende organisatie voor aanvullende informatie over de vraag en mogelijk specifieke behoeftes. 5. Het Regionaal Contactpunt onderzoekt of er een zorgmedewerker uit de database gekoppeld kan worden aan de zorgorganisatie die een aanvraag heeft ingediend. 6. Is er een match? Dan ontvangt de contactpersoon) via het Regionaal Contactpunt de gegevens van de zorgmedewerker waarna de organisatie vervolgens zelf verder met de procedure aan de slag kan. 7. Mocht er onverhoopt toch geen match zijn? Geef dat dan ook door aan het Regionaal Contactpunt. Dan kan er mogelijk een nieuwe match gemaakt worden. Spontane hulp en vrijwilligers zonder ervaring in de zorg Bieden mensen hun hulp als zorgmedewerker spontaan bij jouw organisatie aan? Vraag ze dan om het formulier in te vullen. Met elkaar proberen we de continuïteit van zorg te waarborgen In samenwerking met onder andere RegioPlus, ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU’91 en het ministerie van VWS slaan we de handen ineen. Om alle acties te ondersteunen en zo het effect van deze acties zo groot mogelijk te maken brengt RegioPlus, samen met de regionale werkgeversorganisaties, de landelijke vraag vanuit de zorgorganisaties en het aanbod vanuit het land met elkaar in contact via extrahandenvoordezorg.nl. De bestanden van verschillende initiatieven, zoals COVID-19 Extra handen aan het bed, NU91 en V&VN worden overgenomen in het centrale punt van extrahandenvoordezorg.nl. Inventarisatie behoefte Alle zorg- en welzijnswerkgevers hebben een e-mail ontvangen met de uitleg over het Regionaal Contactpunt. De HR-managers zijn daarbij als contactpersoon aangehouden. Contactpersonen van organisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen met coördinator Regionaal Contactpunt Ineke Slagter via: i.slagter@wzw.nl of 06 – 302 475 18. Meer informatie RegioPlus heeft veelgestelde vragen opgesteld. Meer informatie vind je ook op www.extrahandenvoordezorg.nl. Voor aanvullende vragen over het Regionaal Contactpunt kun je contact met opnemen via extrahandenvoordezorg@wzw.nl / 026 389 89 83.  

Pin It on Pinterest

Share This