Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

  • Heeft uw organisatie ook behoefte aan instroom van carrièreswitchers? Vanuit het regionale actieprogramma Waard om voor te Werken heeft WZW in samenwerking met regionale partners de afgelopen maanden een aantal succesvolle activiteiten voor carrièreswitchers ontplooid; De matchbijeenkomst op 12 maart die door 160 carrièreswitchers werd bezocht 8 organisaties ontwikkelden met elkaar een leerlingpoule met 45 leerwerkplekken voor de gecombineerde opleiding VIG3/MZ3 in 2 jaar: 332 sollicitanten In regio Foodvalley zullen 20 deelnemers starten met een opleiding VIG3 in 1,5 jaar De coaches van het Transitiebedrijf spraken vanuit het project Sterk in je werk met 600 geïnteresseerden voor werken in Zorg en Welzijn. De Gelderse Matchtafels zorgde voor intersectorale bekend van de mogelijkheden voor werken in zorg en welzijn voor carrièreswitchers Op 28 mei nemen we u mee in de successen en de lessons learnd van deze activiteiten en blikken we met u vooruit en denken we na over nieuwe en vervolgacties. Programma: Delen van resultaten en lessons-learned Toelichting leerlingpoule Vaststellen van behoeften in “WZW-Linkcafe” In actie! Datum 28 mei 2018 van 9.00-11.00 (inloop 8.30 uur) Locatie de Buutplek Mr D. U. Stikkerstraat 10 6842 CW Arnhem Vragen over deze bijeenkomst? Of aanmelden? Stuur dan een mailtje naar s.haarsma@wzw.nl en l.salemans@wzw.nl

    28 mei
  • Tijd-intelligente organisatie cruciaal voor gepersonaliseerde zorg Vanuit de actielijn Goed Werkgeverschap en anders werken, organiseert WZW de inspiratiesessie: kwalitijd en zelfroosteren. Hoe kunnen we gepersonaliseerde zorg efficiënt en effectief organiseren? Dat staat tijdens deze sessie centraal. Professionele bedrijfsvoering is uiteraard van belang, de factor tijd neemt daar een cruciale positie in. Tijdens de inspiratiesessie gaan we in op de noodzaak om de tijd-intelligentie van organisaties te verhogen. Is zelfroosteren een antwoord op de uitdagingen? Zelfroosteren is ‘hot’, zeker in de zorg waar nu grote uitdagingen bestaan: krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en toenemende werkdruk. Ook de behoefte aan flexibiliteit vanuit zowel werknemers als werkgevers is een belangrijk item. Medewerkers die een goede balans zoeken tussen werk en privé, en werkgevers die de wisselingen in het werkaanbod op een adequate manier willen managen. Deelnemers worden tijdens de inspiratiesessie meegenomen in de mogelijkheden die zelfroosteren biedt bij de aanpak van arbeidsmarkttekorten. Lees hier alvast de paper Gepersonaliseerde zorg biedt extra kwalitijd van leven.  Deze inspiratiesessie is in het bijzonder bedoeld voor: Bestuurders HR-professionals Programma In een interactief programma worden theorie en praktijk afgewisseld met cases waarin deelnemers hun eigen situatie en vragen kunnen inbrengen. Aan bod komt onder meer: ontwikkelingen die ‘de wereld veranderen’; workforce planning & scheduling als elementaire draaiknop in organisaties; het concept zelfroosteren in vele vormen; voor- en nadelen van zelfroosteren; een proefondervindelijke start van de systematiek. Door wie Dr. Ben Jansen - Oprichter en CEO van Déhora Consultancy Group (sinds 1987), Europa’s grootste full-servicebureau voor workforce planning en management. Datum Maandag 18 juni 2018, van 14.00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 13.30) met aansluitend een netwerkborrel. Locatie Fort Lent (www.fortlent.nl) Bemmelsedijk 4 6663 KZ Lent Kosten Leden van WZW nemen kosteloos deel aan deze inspiratiesessie. Aanmelden Aanmelden kan via deze link: AANMELDEN. Minimale deelname is 15 personen. Indien er teveel animo is voor deze sessie, krijgen deelnemers aan Waard om voor te Werken voorrang. Informatie Neem voor meer informatie of vragen contact op met Wendy Penning via 026 389 89 83 / w.penning@wzw.nl

    18 juni