Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

  • Op donderdag 6 juni 2019 presenteren deelnemers aan het actieprogramma Waard om voor te Werken! de resultaten die we afgelopen jaar gezamenlijk behaalden. Tijdens deze enerverende middag in de Lindenberg in Nijmegen, word je meegenomen in de ambities en successen van de vier actielijnen van het Actieprogramma én is er volop kans om te netwerken en samen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Nieuwsgierig? Zet donderdag 6 juni van 12 tot 17 uur dan alvast in je agenda! De officiële uitnodiging met het programma volgt.

    6 JUN 2019