Geplaatst op 28 juni 2019 12:29

Goedkeuring SectorplanPlus tijdvak 3

Op 21 december 2018 sloot het derde tijdvak van SectorplanPlus voor zorg- en welzijnsorganisaties om subsidie aan te vragen ten behoeve van het opleiden van medewerkers om instroom te bevorderen.

Het totaal aantal aanvragen lag met bijna €141 miljoen fors hoger dan de eerste twee tijdvakken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is blij met het enorme animo onder werkgevers om via scholing de tekorten aan werknemers aan te pakken. Daarom hebben zij aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde opleidingsprojecten volledig te honoreren. Hiermee is het totale budget van SectorplanPlus opgehoogd naar €370 miljoen.

Flinke impuls voor de regio
De 122 opleidingsprojecten in onze regio’s zijn ingediend door 113 werkgevers met een totale aangevraagde waarde van ruim €10,5 miljoen. Wederom een flinke impuls om de tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen!

De inschrijfperiode voor het 4e en tevens laatste tijdvak van SectorplanPlus, start in december. Houd hiervoor de website www.sectorplanplus.nl goed in de gaten.