Geplaatst op 3 mei 2019 11:01

Groot beroep op SectorplanPlus in eerste drie tijdvakken

Om de tekorten terug te dringen hebben veertien regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn gezamenlijk SectorplanPlus opgesteld. Hiervoor is vanuit het ministerie van VWS van 2017-2021 een meerjarige subsidie gereserveerd van totaal 345 miljoen euro. In de eerste drie tijdvakken (openstelling eind 2017, zomer 2018 en eind 2018) is een groot beroep op het SectorplanPlus gedaan, ook in onze regio. Goed nieuws, want hiermee geven we een extra impuls aan scholingsactiviteiten gericht op nieuwe instroom én behoud.

Landelijke publicatie tussenstand
Onlangs verscheen een landelijke publicatie met overzichtelijke infographics over de voortgang van SectorplanPlus. Daarin lees je onder meer over de tussenstand van de eerste drie tijdvakken, de verdeling over activiteiten en naar doelgroep. Je vindt het document hier: Voortgang Sectorplan Plus SPREAD

Ruim 23 miljoen aangevraagd in onze regio
In onze regio (Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland) is er in de eerste drie tijdvakken in totaal ruim 23 miljoen euro aangevraagd.

Eind 2019 volgt een vierde en laatste tijdvak.

 Tijdvak 1  Tijdvak 2 Tijdvak 3   Totaal
Totaal landelijk aangevraagd  80 mln  90 mln   140 mln 310 mln
Aantal organisaties regio midden-, zuid- en zuidwest-Gelderland  84  100  114  n.v.t.
Aanvraag regio  € 5.769.662  € 7.003.600  €  10.574.100  € 23.347.362


SectorplanPlus is erop gericht om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

• ​​nieuwe instroom;
• ​met ontslag bedreigde werknemers;
• ​opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Heb je vragen over SectorplanPlus?
In regio Midden-, Zuid-, en Zuidwest-Gelderland is WZW de hoofdaanvrager. Voor vragen kun je contact opnemen met Maurits Follender Grossfeld via m.follendergrossfeld@wzw.nl of ga naar www.sectorplanplus.nl