Actieprogramma

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen zij hun krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn.

Met zo’n 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, werkgeversvereniging WZW, overheid en overige stakeholders maken ruim 100 partners zich samen sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn. De resultaten van de intensieve samenwerking​​ geven vertrouwen in de toekomst.  Samen maken we ons sterk, zodat we altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen bieden.​

Werkwijze
Onderstaande praatplaat visualiseert de wijze waarop vanuit gezamenlijk eigenaarschap in de regio wordt samengewerkt aan de maatschappelijke en regionale opgave in Zorg en Welzijn.​ De deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties van het Actieprogramma worden door WZW gefaciliteerd op het gebied van projectmanagement, communicatie en bij het leggen van onderlinge verbindingen.

Tekst gaat verder onder foto

 

Urgentie wordt onderkend
Bij vrijwel alle aangesloten organisaties zijn duidelijke tekorten. Met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door alle werkgevers. Iedere zorg- en welzijnsorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig.

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. ​​Daarom introduceerden organisaties gezamenlijk het Zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken!. Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen, meer over de actielijnen lees je hierStilzitten is geen optie. Actie is nodig; Onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

​​Achtergrond 
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.