Actieprogramma

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn.

Met zo’n 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en overige stakeholders maken we ons met ruim 100 partners sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn. De resultaten van de intensieve samenwerking​​ geven vertrouwen in de toekomst. Samen maken we ons sterk, zodat we altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen bieden.​ In onderstaande praatplaat visualiseren we de wijze waarop we vanuit gezamenlijk eigenaarschap in onze regio samenwerken aan de maatschappelijke en regionale opgave in Zorg en Welzijn.​

Tekst gaat verder onder foto
​

WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. De urgentie is er en wordt onderkend door werkgevers. Iedere zorg- en welzijnsorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. ​

​​Achtergrond 
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.

Urgentie wordt onderkend
WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. Met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig.

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. ​​Daarom introduceerden wij gezamenlijk het Zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken!. Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen, meer over de actielijnen lees je hier.

​​Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; Onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!