Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

Over waard om voor te werken!

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Met acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn. Samen maken we ons sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn! Inmiddels zijn ruim 50 zorgorganisaties aangesloten en zijn onderwijs en overheid nauw betrokken bij het Actieprogramma.

​​Achtergrond
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​
Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.  

Urgentie wordt onderkend
WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. Met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. 

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. ​​Daarom introduceerden wij gezamenlijk het Zorgbrede  actieprogramma Waard om voor te werken!.  Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen, meer over de actielijn lees je hier.

​​
​​Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

Samenwerken vanuit gedeelde waarden

Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor komen we samen in actie.

 1. Verbondenheid 
  Samenwerken is een werkwoord, wij zijn bereid dit te verkennen en in gesprek te blijven. Wij werken vanuit vertrouwen en energie aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn te realiseren!

 2. ​Duurzaam 

 3. Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met  ‘denken door te doen’.

  Geluk 
  ​Geluk voor zowel zorgvrager, medewerker als organisatie. ​​
 4. Waardig leven en sterven
  Waardig leven en sterven voor iedereen, hier doen wij het voor in Zorg en Welzijn.
De actielijnen

Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen:

RaaT van Impact

Het Actieprogramma is continu in ontwikkeling. Om te toetsen welk effect de samenwerking en de acties op de sector en in de regio hebben, is de RaaT van Impact geïnstalleerd. De RaaT kent een zeer diverse samenstelling en heeft als opdracht aan te zetten samenwerking en te verbinden, het meten van impact en het delen van successen. Zo scherpen we met elkaar het programma steeds verder aan! We stellen de RaaT graag aan je voor!​​​

Rob Timmers

Rob Timmers

Voorzitter en lid RaaT van Impact | Actielijn 1

Student Radboud Universiteit MSc Business Administration robtimmers1@live.nl “Door mijn werkzaamheden

Rob Timmers

Voorzitter en lid RaaT van Impact | Actielijn 1

Dorinda Lenting

Dorinda Lenting

Lid RaaT van Impact | Actielijn 2

Praktijkopleider | RijnWaal Zorggroep d.lenting@rijnwaal.nl Ik vind het heel belangrijk om mensen te e

Dorinda Lenting

Lid RaaT van Impact | Actielijn 2

Gerrit van der Heijden

Gerrit van der Heijden

Lid RaaT van Impact | Actielijn 3

Afdelingsmanager CHE gvanderheijden@che.nl

Gerrit van der Heijden

Lid RaaT van Impact | Actielijn 3

Karen Lamers

Karen Lamers

Lid RaaT van Impact | Actielijn 4

HR-professional en projectmedewerker Stichting Zorgcentra De Betuwe k.lamers@stzdb.nl

Karen Lamers

Lid RaaT van Impact | Actielijn 4


Sectorplanplus

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. WZW is in de regio zuid-, midden- en west Gelderland hoofdaanvrager.

​​SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

 • – nieuwe instroom;
 • – met ontslag bedreigde werknemers;
 • – opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Ruim 21 miljoen via WZW
Voor regio Midden- en Zuid Gelderland komt er via WZW ruim €17 miljoen beschikbaar voor Verpleeghuiszorg en 4 miljoen voor de overige branches. Een mooie kans om uw opleidingsprojecten mede te financieren! WZW roept op om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.

​Derde tijdvak
De aanvraagperiode voor het 3e tijdvak loopt van 3 december t/m 21 december 2018. Het gaat hierbij om opleidingen die aanvangen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. Het Programma van Eisen en aanvraagprocedure voor het 3e tijdvak vind je hier.
​Neem voor meer informatie over SectorplanPlus contact op met Maurits Follender via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.​​

Bijdragen aan doelen Waard om voor te Werken!
De aanvragen moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Analyses en onderzoeken

Dashboard Arbeidsmarkt in Beeld
​Vanaf september 2018 is het dashboard Arbeidsmarkt in Beeld online:  www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl.
​Met dit digitale platform zijn actuele cijfers over Zorg en Welzijn op elk gewenst moment in beeld. Een van de belangrijkste bronnen voor sturing op het gebied van arbeidsmarktbeleid binnen organisaties. 
– Actueel
– Alle informatie gebundeld op een plek
– betrouwbaar
– mogelijkheid tot benchmark

In gesprek over wat de arbeidsmarktcijfers en trends op www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl kunnen betekenen voor de strategische keuzes in jouw organisatie? Neem dan contact op met WZW via 026- 38 989 83 ​​​​​​​

​​Arbeidsmarktmonitor
Voor de regio’s Rivierenland, Nijmegen, Arnhem en Ede zijn arbeidsmarktrapporten opgesteld. De arbeidsmarktmonitor geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de vier regio’s voor de sector Zorg en Welzijn. 

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland
De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies bestaan tekorten. Er zijn kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers (zij-instromers) om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dit wordt ondersteund door het rapport 
Intersectorale Arbeidsmarktmonitor 2017.

Factsheets
Factsheet Tekorten, prognoses arbeidsmarkt 2021

Factsheet Arbeidsmarkt eerste lijn
Factsheet Specialistisch verpleegkundige hbo+
Factsheet Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft WZW het themarapport Werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen. Rapport Werkvermogen 55+

Themarapport Flexibiliteit
In het themarapport ‘Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn’ wordt ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Themarapport Investeren in Flexwerkers in Zorg en Welzijn