Over waard om voor te werken!

Sinds de zomer van 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Voor die tijd was de toenemende vraag naar verpleegkundigen en verzorgden al duidelijk waarneembaar, maar met name onder personeel op niveau 1 en 2 vielen nog ontslagen. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Voor ons staat de kwaliteit van leven en werken voorop. Daar zijn voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers voor nodig. WZW vertegenwoordigt 34.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. Onder hen 35 VVT-organisaties. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel al onze leden duidelijke tekorten, met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door WZW en werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. 

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieplan in Gelderland: “Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieplan te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk

​​
Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders uit de regionale Ouderenzorg in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en de Actiesessie op 19 juni gingen wij aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 in de ouderenzorg aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor. Wij concluderen dat het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en dat samenwerken noodzakelijk is. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. Daarnaast leidt het vastgestelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg tot een extra arbeidsmarktopgave.

​​
Daarom introduceren wij het actieprogramma ‘Waard om voor te werken!’ Met dit actieprogramma bundelen wij onze krachten Een daadkrachtige aanpak en concrete acties en oplossingen voor de korte en lange termijn. Met acties voor de gehele regio of soms ook voor subregio’s, waar werkgevers, werknemers, studenten én ouderen nauw bij betrokken zijn. Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in de zorg voor ouderen te realiseren!

​​
Stilzitten is geen optie. Actie is nodig! U doet toch ook mee?!

Samenwerken vanuit gedeelde waarden

Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor willen we in actie komen.

 1. Waardig leven en sterven
  ​Voor iedereen! Hier doen wij het voor. En ook waardig sterven is voor ons belangrijk, wij maken dit een onderdeel van het leven.
 2. Geluk
  ​Autonomie, competentie en verbondenheid zijn de basispeilers voor geluk. Zowel zorgvrager, medewerker als organisatie blijven hun leven lang ontwikkelen om het dagelijks welbevinden vorm en inhoud te kunnen geven.
 3. Duurzaam
  Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met denken door te doen.
 4. Verbondenheid
  Samenwerken is een werkwoord, spannend om te verkennen. Daartoe zijn wij bereid. Concreet komt dit stond stand door opleidingsvraag en opleidingsaanbod continu te verbinden en verbeteren op geleide van de ontwikkelingen in de regio.
  Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in de zorg voor ouderen te realiseren!
De actielijnen

Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen: