Over waard om voor te werken!

Achtergrond
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​
Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.  

Urgentie wordt onderkend
WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten, waaronder bij 35 VVT-organisaties. Met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. 

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. 

Actieprogramma Waard om voor te werken!​
​​Daarom introduceerden wij gezamenlijk het Zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! Met dit actieprogramma bundelen wij onze krachten. Een daadkrachtige aanpak en concrete acties en oplossingen voor de korte en lange termijn. Met acties voor de gehele regio of soms ook voor subregio’s, waar werkgevers, werknemers, studenten én ouderen nauw bij betrokken zijn. Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in de zorg voor ouderen te realiseren! Inmiddels zijn ruim 35 zorgorganisaties aangesloten​​​.

​​Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

Samenwerken vanuit gedeelde waarden

Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor willen we in actie komen.

 1. Waardig leven en sterven
  ​Voor iedereen! Hier doen wij het voor. En ook waardig sterven is voor ons belangrijk, wij maken dit een onderdeel van het leven.
 2. Geluk
  ​Autonomie, competentie en verbondenheid zijn de basispeilers voor geluk. Zowel zorgvrager, medewerker als organisatie blijven hun leven lang ontwikkelen om het dagelijks welbevinden vorm en inhoud te kunnen geven.
 3. Duurzaam
  Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met denken door te doen.
 4. Verbondenheid
  Samenwerken is een werkwoord, spannend om te verkennen. Daartoe zijn wij bereid. Concreet komt dit stond stand door opleidingsvraag en opleidingsaanbod continu te verbinden en verbeteren op geleide van de ontwikkelingen in de regio.
  Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in de zorg voor ouderen te realiseren!
De actielijnen

Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen: