Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

Over waard om voor te werken!

Waard om voor te Werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en West- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties voor de korte én lange termijn. Met acties voor de gehele regio (en soms ook voor subregio’s), waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn. Samen maken we ons sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn! Inmiddels zijn ruim 35 zorgorganisaties aangesloten en zijn onderwijs en overheid nauw betrokken bij het Actieprogramma.

​​Achtergrond
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG Zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​
Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.  

Urgentie wordt onderkend
WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. Met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. 

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. ​​Daarom introduceerden wij gezamenlijk het Zorgbrede  actieprogramma Waard om voor te werken!.  Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen, meer over de actielijn lees je hier.

​​
​​Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

Samenwerken vanuit gedeelde waarden

Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor komen we samen in actie.

 1. Waardig leven en sterven
  ​Waardig leven en sterven voor iedereen, hier doen wij het voor in Zorg en Welzijn.
 2. Geluk
  ​Geluk voor zowel zorgvrager, medewerker als organisatie. 
 3. Duurzaam
  Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met ‘denken door te doen’.
 4. Verbondenheid
  Samenwerken is een werkwoord, wij zijn bereid dit te verkennen en in gesprek te blijven. Wij werken vanuit vertrouwen en energie aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn te realiseren!
De actielijnen

Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen: