Geplaatst op 25 oktober 2019 12:00

'Vitaliteit & werkplezier van medewerkers bevorderen' als motor voor een hoogpresterende VVT sector

Het programma ‘Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen’, een van de acties van het actieprogramma Waard om voor te werken!, helpt VVT-organisaties te bouwen aan sterke verpleeg- en verzorgorganisaties, waar medewerkers willen blijven werken. Uit wetenschappelijk- en praktijkonderzoek blijkt dat zowel cliënten, medewerkers als overige belanghebbenden langdurig beter af zijn bij organisaties die de integrale bedrijfsvoering blijvend op een hoger peil weten te brengen.

De eerste vier zorgorganisaties zijn in samenwerking met HPO Center voor de zomer gestart met het programma. De eerste analyses staan uitgebreid beschreven in dit artikel.

Werkbevlogen
Het startpunt op de kenmerken vaneen hoog presterende organisatie is gemiddeld een 6,6. Om deze score omhoog te halen wordt ingezet op een sterkere en beter-geleide organisatie.  De medewerkers blijken onder andere vooral werkbevlogen, maar minder organisatiebevlogen. De specifieke aandachtspunten van de organisaties helpen hen om uit de ‘waan van de dag’ te stappen en nu de juiste accenten te leggen bij de besluitvorming over wat aan te pakken in de komende tijd. De vier organisaties gaan de komende maanden aan de slag door zelf acties op te pakken, ondersteund door HPO-ambassadeurs vanuit de eigen organisatie. ABC Zorgcomfort was al eerder gestart met het programma. Aan de hand van de uitkomsten en resultaten van ABC-Zorgcomfort is een doorberekening gemaakt, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten het kan opleveren. En dat belooft wat!

De bestuurders en managers waren het erover eens dat dit een mooie start is van een waardevol programma, waarbij ze hopen dat in het komend jaar nog meer VVT-organisaties aansluiten. Om te eindigen met de woorden van een deelnemende bestuurder: “HPO is een prachtig cadeau dat precies op het juiste moment komt!”

Bekijk hier het volledige artikel online of download de pdf: Vitaliteit en werkplezier bevorderen