Geplaatst op 9 februari 2018 16:56

Impactbijeenkomst Waard om voor te Werken!

Op 13 september 2017 ondertekenden 35 organisaties het Actieprogramma Tekorten. Samen hebben we ons gecommitteerd aan het programma Waard om voor te werken! dat zich richt op het terugdringen van de tekorten in de Zorg. Ruim een half jaar verder kijken wij graag welke impact onze inspanningen op de arbeidsmarkt nu hebben. Welke acties staan er in de nabije toekomst op het programma? Voor niet deelnemende organisaties, dé kans om aan te sluiten bij acties van het Actieprogramma Tekorten.


Onderwerpen Impactbijeenkomst

  • Welke resultaten hebben we tot dusverre behaald?
  • Welke impact heeft dat gehad op de arbeidsmarkt?
  • Welke acties willen we de komende maanden uitbreiden?

Datum
Woensdag 25 april 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Locatie

Gelredome
Batavierenweg 25
6841 HN te Arnhem

Aanmelden

Aanmelden via wzw.nl