Geplaatst op 18 oktober 2019 11:20

Informatiesessie vierde tijdvak SectorplanPlus

Er kan opnieuw subsidie SectorplanPlus aangevraagd worden ten behoeve van het opleiden van medewerkers. Het biedt organisaties de kans te investeren in het behoud en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn een mooie kans!

In deze bijeenkomst krijg je alle informatie over SectorplanPlus en de eventuele wijzigingen van tijdvak 4 ten opzichte van de vorige tijdvakken. De ideale gelegenheid voor nieuwe aanvragers om informatie over SectorplanPlus te verkrijgen, en voor bestaande aanvragers voor een korte opfrissessie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op 1 januari start het vierde tijdvak voor SectorplanPlus. De aanvraagperiode loopt van 2 december tot 20 december.

Over SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers (arbeidsorganisaties) in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • het scholen van nieuwe instroom
  • het scholen van met ontslag bedreigde werknemers
  • opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
  • het opleiden van extra praktijk/werkbegeleiders

Kijk voor meer informatie over SectorplanPlus op www.sectorplanplus.nl. Op deze website wordt ook het programma van eisen vierde tijdvak gepubliceerd (zodra deze beschikbaar is).

Deze bijeenkomst is voor:

  • HR-professionals
  • Opleidingscoördinatoren
  • Interne subsidiecoördinatoren van organisaties
  • Iedereen die zich bezighoudt met het aanvragen van subsidies binnen de organisatie

Datum & tijd
Donderdag 28 november van 15.00 tot 16.00 uur. 
14.45 – 15.00     Inloop
15.00 – 16.00     Presentatie SectorplanPlus vierde tijdvak door Maurits Follender Grossfeld (projectmanager WZW) en tijd voor vragen uit de zaal.

Locatie
Kantoor WZW

Leidenweg 70, Arnhem
Bij grote interesse kan uitgeweken worden naar een andere locatie. Hier word je dan tijdig over geïnformeerd.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst contact op met Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl / 026 389 89 83.