Geplaatst op 28 maart 2019 15:41

Kamerbrief: acties tekorten een versnelling hoger

Op 11 maart verscheen de kamerbrief: ‘Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger.’ Naar aanleiding van de uitkomsten van de voortgangsgesprekken die de commissie Werken in de Zorg in alle arbeidsmarktregio’s heeft gevoerd, werd de kamer hiermee geïnformeerd over de concrete vervolgstappen voor het landelijke Actieprogramma Werken in de Zorg. In onze regio zijn we in 2017 al gestart met het regionale actieprogramma Waard om voor te werken!

Extra ondersteuning in de regio en intensiveren
De commissie benoemt een aantal vliegwielen waarop de aanpak geïntensiveerd kan worden. ‘Wat ons betreft is ‘intensiveren’ de kern van de volgende etappe. We schakelen een tandje bij.’ De commissie benoemt vijf vliegwielen om tot duurzame oplossingen te komen.

1) Meer aandacht voor behoud
2) Anders werken
3) Het opschalen van onderwijsvernieuwingen
4) De zorgprofessionals nadrukkelijker betrekken
5) Aanpakken arbeidsmarktvraagstuk vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave

De gehele kamerbrief lees je hier: Kamerbrief Intensivering_acties_tekorten_arbeidsmarkt_zorg__een_versnelling_hoger

Waard om voor te werken! goed op weg
De commissie constateerde na het gesprek over ons actieprogramma dat Waard om voor te werken! een actief netwerk omvat dat verantwoordelijkheid pakt, actief samenwerkt, lef en ambitie toont en een van de koplopende regio’s is als het gaat om het werken vanuit goed werkgeverschap en een maatschappelijke opdracht. Dat Waard om voor te werken! al in 2017 vorm kreeg, maakt dat de regio al mooie resultaten behaald vanuit een integrale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (zowel op korte- middellange- en lange termijn).

De manier waarop we vanuit eigenaarschap in onze regio samenwerken aan de maatschappelijke opgave in Zorg en Welzijn is gevisualiseerd in schematische weergave:

Inzetten op behoud en zorgtechnologie
Om ons actieprogramma nog meer kracht bij te zetten, hebben wij met de Commissie onder meer het verder en verdiept inzetten op het behoud van professionals en zorgtechnologie besproken. Zeker de laatste staat (ook landelijk) nog in de kinderschoenen. Het blijven tonen van lef en ambitie om te innoveren en verder stappen te maken wordt aangemoedigd. Ook heeft de regio zelf de ambitie om de branches Jeugdzorg, GGZ en Gehandicaptenzorg nadrukkelijker te betrekken en met arbeidsmarkt-onderwijs vanuit een regionale strategische agenda acties te verbreden en initiëren. Kortom, voldoende om mee aan de slag te gaan in 2019. Samen staan we sterk voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor Zorg en Welzijn in de regio, nu en in de toekomst!