Geplaatst op 28 juli 2018 12:23

Landelijke publiekscampagne 'IK ZORG.' deze zomer van start

De sector Zorg en Welzijn start een nieuwe landelijke publiekscampagne: IK ZORG. De campagne is bedoeld om meer mensen voor werken in de sector te interesseren. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van VWS, als onderdeel van het brede arbeidsmarktprogramma Werken in de zorg.

In de campagne staan de persoonlijke verhalen van medewerkers in Zorg en Welzijn centraal. In de aanloop van de campagne doet een bus met daarin “mobiele fotostudio” alle regio’s aan.

Het campagneteam bezoekt deze zomer ruim 72 zorg- en welzijnsinstellingen, waar meer dan 500 professionals vertellen waarom ze voor een baan in deze sector hebben gekozen. Ruim 240 organisaties in Zorg en Welzijn (landelijk) hebben zich aangemeld. Medewerkers van deelnemende organisaties kunnen  het gezicht van de campagne worden. In het najaar wordt de campagne voor het grotere publiek uitgerold.

Bezoek aan zes organisaties in Gelderland
Provincie Gelderland wordt in week 28 bezocht. De zes zorg- en welzijnsorganisaties waar het team langsgaat, zijn inmiddels bekend. WZW denkt mee over de invulling van en werkt mee aan de uitvoer van de campagne. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt met de ouderenzorg campagne in onze regio: Ik doe ertoe!. Meer informatie: communicatieadviseur WZW, Wies Koopman, w.koopman@wzw.nl.