Geplaatst op 30 november 2018 15:29

Mini-symposium Mantelzorg

In het licht van de tekorten heeft het behoud van onze medewerkers hoge prioriteit. Hierbij is de balans tussen werk en privé een belangrijk onderdeel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Naast dat de druk op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is vergroot, is ook de druk op mantelzorgers in de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van de dubbele vergrijzing. We vragen dus meer van mantelzorgers, door toenemende zorgzwaarte en doordat de gemiddelde mantelzorger zelf ook ouder wordt. Hierbij kunnen en moeten we niet vergeten dat veel zorgprofessionals zelf ook mantelzorger zijn. Het zo goed mogelijk faciliteren van mantelzorgers is dan ook van groot belang.

In deze bijeenkomst gaan we in op de feiten en fabels rondom mantelzorg. Wie zijn er mantelzorger? Wat betekent het om zowel mantelzorger als zorgprofessional te zijn? Wat is de invloed van mantelzorg op de duurzame inzetbaarheid? Wat speelt er nog meer als we het hebben over mantelzorg en werk?

Wij nodigen je van harte uit om je te laten inspireren dus meld je snel aan!

Dit mini-symposium is bedoeld voor:

  • HR-professionals
  • Lijnmanagers
  • Iedereen die in gesprek wil gaan over mantelzorg en wer


PROGRAMMA

13.30 – 13.50     Inloop
13.50 – 14.00     Opening en welkom
14.00 – 15.00     Feiten en fabels, door sprekers: Prof. Dr. Annet de Lange (HAN), Ingeborg Mussche (Werk en Mantelzorg) en Hester Bats & Bouke Scheerder (Spectrum, partner met elan)
15.00 – 15.15     Pauze
15.15 – 16.15     Workshops mantelzorg en werk
16.15 – 16.30     Afsluiting
16.30 –               Borrel

Aan het einde van deze bijeenkomst weet je alles over de feiten en fabels rondom mantelzorg en werk. Bij veel animo zal WZW in 2019 meer bijeenkomsten organiseren rondom het thema mantelzorg om hier samen dieper op in te gaan.

Datum
Dinsdag 22 januari van 13.50 tot 16.30 uur. (Inloop vanaf 13.30 uur.)

Locatie
Villa Klein Heumen
Scheidingsweg 111, Nijmegen
Parkeren kan op het terrein en aan de Scheidingsweg zelf

Deelnamekosten
Deze bijeenkomst is gratis voor leden.
Op deze bijeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op www.wzw.nl.

Meer informatie
Neem voor meer inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst contact op met Tjerry Verhoeven (t.verhoeven@wzw.nl) of Pieternel van Heijst (p.vanheijst@wzw.nl) / 026 389 89 83.