Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

 • Op 21 december 2018 sloot het derde tijdvak van SectorplanPlus voor zorg- en welzijnsorganisaties om subsidie aan te vragen ten behoeve van het opleiden van medewerkers om instroom te bevorderen. Het totaal aantal aanvragen lag met bijna €141 miljoen fors hoger dan de eerste twee tijdvakken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is blij met het enorme animo onder werkgevers om via scholing de tekorten aan werknemers aan te pakken. Daarom hebben zij aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde opleidingsprojecten volledig te honoreren. Hiermee is het totale budget van SectorplanPlus opgehoogd naar €370 miljoen.

  28 Jun 2019
 • Ik weet RAAT is een nieuwe actie uit het actieprogramma Waard om voor te werken!. Deze bewezen succesvolle actie* is voor medewerkers van jouw organisatie dé kans om mee te denken en het verschil te maken! Door deelname aan deze actie worden alle medewerkers nog nadrukkelijker betrokken bij het samen aanpakken van de tekorten in Zorg en Welzijn. De impact wordt namelijk op de werkvloer gemaakt; medewerkers doen er elke dag toe en weten als geen ander wat wel en wat niet werkt. De beste ideeën van medewerkers worden beloond met elk €10.000 om het idee uit te voeren.

  9 Jul 2019
 • Tijdens de Impactbijeenkomst van ons gezamenlijke actieprogramma Waard om voor te werken! inspireerden ruim 100 deelnemers elkaar met de behaalde resultaten, nieuwe acties, presentaties en workshops. We kijken samen terug op een waardevolle bijeenkomst waarin de regionale samenwerking en de acties in de schijnwerpers stonden.  De resultaten van de intensieve samenwerking geven vertrouwen in de toekomst. Samen blijven we ons sterk maken voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, om altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen bieden.  We delen de video die we toonden en de Powerpoint-presentatie van de workshops. Wil je meer informatie over een van de workshops? Neem dan contact op met de workshopbegeleider(s).

  13 Jun 2019
 • Om de tekorten terug te dringen hebben veertien regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn gezamenlijk SectorplanPlus opgesteld. Hiervoor is vanuit het ministerie van VWS van 2017-2021 een meerjarige subsidie gereserveerd van totaal 345 miljoen euro. In de eerste drie tijdvakken (openstelling eind 2017, zomer 2018 en eind 2018) is een groot beroep op het SectorplanPlus gedaan, ook in onze regio. Goed nieuws, want hiermee geven we een extra impuls aan scholingsactiviteiten gericht op nieuwe instroom én behoud.

  3 May 2019

Recente Nieuwsberichten

ZOEK OP MAAND

Pin It on Pinterest

Share This