• Het afgelopen half jaar hebben deelnemers van het actieprogramma Waard om voor te werken! hard gewerkt om de tekorten in de Zorg aan te pakken. Op 13 september 2017 hebben 35 organisaties (werkgevers, onderwijs, overheid) hun Actieprogramma ondertekend. Acties zijn gestart, de eerste resultaten zijn behaald en het programma is uitgebreid. We presenteren tijdens deze bijeenkomst aan elkaar onze gezamenlijke inspanningen! Daarnaast nodigen we organisaties die het Actieprogramma nog niet hebben ondertekend uit tot deelname en kijken we samen welke acties er in de nabije toekomst op het programma staan. Dit doen wij in de gecombineerde bijeenkomst Algemene Ledenvergadering WZW en de Impactbijeenkomst Waard om voor te werken! op woensdag 25 april.

  20 Mar 2018
 • Donderdag 15 maart heeft Albert van der Meer namens Pluryn zijn handtekening gezet onder het actieprogramma Waard om voor te werken! Pluryn wil zich vooral richten op de actielijnen 'Duurzaam goede medewerkers die er toe doen' en Betekenisvolle Beeldvorming. Pluryn telt landelijk in zijn totaliteit meer dan 400 locaties. Er werken 7400 professionals en 1000 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. Sinds 1 september 2016 maakt Intermetzo onderdeel uit van Pluryn. 

  20 Mar 2018
 • Werkgeversservicepunt Foodvalley en het Dulon College organiseerde samen met zes werkgevers uit de regio FoodValley op dinsdag 13 maart een informatie/matchbijeenkomst speciaal voor werkzoekenden die een verkort leer/werktraject willen volgen voor verzorgende IG. Werkzoekenden werden uitgenodigd bij het Dulon College in Ede en kregen naast informatie over het traject, de mogelijkheid om te gaan speeddaten met werkgevers.

  14 Mar 2018
 • Het actieprogramma Waard om voor te werken! is continu in ontwikkeling. Het is daarbij van belang dat we niet alleen over onze cliënten en toekomstig medewerkers praten, maar ook met hen in gesprek gaan. De Raad van Impact heeft als opdracht om iedere actie of vervolgstap te toetsen aan de vier kernwaarden van het Actieprogramma en het mogelijke effect op de regionale gemeenschap. Alle organisaties die het actieprogramma Waard om voor te werken hebben ondertekend kunnen kandidaten aandragen. Op 3 april 2018 wordt de oprichtingsvergadering van de Raad van Impact georganiseerd (zie bijgaand een eerste concept-reglement).

  1 Mar 2018
 • Acht organisaties in de regio hebben de handen ineen geslagen met de leerlingenpoule. Speciaal voor werkzoekenden die een andere weg willen inslaan met hun loopbaan, bieden acht werkgevers in Zorg en Welzijn in de regio's Midden-Gelderland, FoodValley en Rijk van Nijmegen samen een betaalde leer-/werkplek aan. De acht werkgevers werken samen om in totaal 45-60 leerlingen (zij-instromers) in twee jaar tijd op te leiden voor een combinatieopleiding van VIG3/MZ3. De deelnemende organisaties zijn: Attent Zorg en Behandeling, Driestroom, Kalorama, Liemerije, Malderburch, STMG, Zorggroep Ena en ZZG Zorggroep.

  28 Feb 2018
 • Op 19 februari waren organisaties te gast bij de Hartenberg van ’s Heerenloo, om elkaar te informeren en enthousiasmeren over het thema: zij-instroom naar de zorgsector in regio Ede/Food Valley.  Allereerst stond het verkorte verzorgende IG-opleidingstraject centraal. Er is nog ruimte voor zorgorganisaties om hierbij aan te sluiten; er zijn namelijk nog opleidingsplekken beschikbaar. Aanwezige organisaties waren onder meer: Eleos, Zorggroep Zinzia, Norschoten en Stichting de Rozelaar, ’s Heerenloo, Icare en Maanderzand.

  27 Feb 2018
 • Vanuit het zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! kwamen op 5 februari zo’n 10 zorgorganisaties samen om hun kennis en ervaring te delen op het gebied van ‘carrière-switchers’ en elkaar te versterken. Het actieprogramma focust zich op de tekorten in de regionale arbeidsmarkt. Een deel van de tekorten kan worden ingevuld door zij-instromers. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende thema’s aan bod: arbeidsmarkttrends, arbeidsvoorwaarden, recruitment en opleidingstrajecten.

  20 Feb 2018
 • Project Werken aan Werkzekerheid: Werknemers bedenken experimenten in Kasteel Ruurlo Op vrijdag 2 februari vond in Kasteel Ruurlo de derde en laatste werknemersbijeenkomst plaats van het project Werken aan Werkzekerheid. De deelnemers lieten zich inspireren door kunstschilder Carel Willink en kwamen met allerlei voorstellen voor experimenten op de werkvloer. “Laat mij maar een dag op de stoel van de directeur zitten.”  Een kameel uit Artis in het park van Versailles. Verweerde standbeelden, met kerncentrales op de achtergrond. Op het eerste oog lijken de schilderijen van Carel Willink zeer realistisch, maar de kunstschilder combineerde in zijn werken wat hij op verschillende plekken had gezien en creëerde zo een nieuwe werkelijkheid.

  8 Feb 2018
 • Hoe bereiken wij nieuwe medewerkers? Die vraag kwam ook tijdens de voorbereidingen van de Week van Zorg en Welzijn en tijdens de communicatietafel over de imagocampagne voor de ouderenzorg weer naar voren. Er zijn zoveel enthousiaste medewerkers in onze regio, daar moeten we toch impact mee kunnen maken... Wat nu als we onze eigen medewerkers de handvatten geven om hen zelf het verhaal van hun prachtige vak te laten vertellen. Bijvoorbeeld door middel van een blog of vlog. Al zou maar 1% van het aantal medewerkers dat trots is op zijn werk, dat actief delen op social media, dan hebben we een fantastisch groot bereik en dragen we samen bij aan een betekenisvolle beeldvorming. Met dat in het achterhoofd organiseerden we op dinsdag 16 januari een inspiratiesessie social media & vloggen.

  16 Jan 2018