Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

 • De leerlingenpoule VIG 3 / MZ 3 die in juni met 52 leerlingen officieel van start ging, is door het Zorgpact gekozen als koploper! Daarmee behoort het project tot de landelijk kopgroep van 79 koplopers. Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hebben geboekt. Ze zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Meer lezen over de leerlingenpoule als koploper? Ga naar: zorgpact.nl/kopgroep/leerlingpoule-uniek-leer-werk-aanbod-voor-zij-instromers.

  19 Jul 2018
 • Vandaag (18/7) in de Volkskrant: in Arnhem krijgen ouderen Griekse verpleegkundestudenten aan hun bed Zorgorganisaties hebben steeds meer moeite om hun vacatures opgevuld te krijgen. Daarom wenden ze zich steeds vaker tot het buitenland om personeel te werven. In Arnhem lopen drie Griekse verpleegkundestudenten stage. De ogen van mevrouw Martens (97) lichten op zodra ze de Griekse verpleegkundestudenten in het vizier krijgt in de Arnhemse ouderenzorglocatie Malburgstaete. ‘Let maar op, straks gaat ze I love you zeggen’, bromt meneer Geerlings (70) terwijl hij ook aanschuift aan de lange tafel. En inderdaad, even later werpt mevrouw Martens ‘I love you’ roepend kushandjes naar de Griekse Tina (22). Samen smullen ze van de zelfgemaakte halvas, Grieks gebak dat de studenten hebben meegebracht. ‘Meestal versta ik niet wat ze zegt’, geeft de eveneens Griekse Billy (23) toe. ‘Maar ze lacht wel altijd.'

  18 Jul 2018
 • Begin juni zijn 52 zij-instromers van de leerlingenpoule VIG 3/ MZ 3 met hun opleiding bij Astrum College gestart. De leerlingenpoule is een initiatief van acht zorgorganisaties en WZW en is onderdeel van actielijn 3 van het Actieprogramma. Naar aanleiding van dit succes is de verkenning gestart voor de ontwikkeling van nieuwe leerlingenpoules voor verschillende niveau en opleidingsrichtingen.

  3 Jul 2018
 • Actieprogramma Waard om voor te werken! is naast instroom, natuurlijk ook gericht op behoud. In het kader van actielijn 1 (Goed werkgeverschap en anders werken) en actielijn 2 (verhogen instroom) organiseerde WZW in samenwerking met Ardiënne Verhoeven en Bert Holman op 28 juni de workshop Onboarding. Voor werkgevers ligt er een grote uitdaging in het vinden én behouden van (nieuwe) medewerkers. Iedere organisatie wil graag dat haar medewerkers zich thuis voelen, effectief zijn en aan boord blijven. Een goed onboarding programma biedt dan uitkomst. 'Bij drie op de vijf mensen valt de eerste werkdag tegen', stelt Ardiënne Verhoeven, 'geef daarom realistisch weer wat het werk inhoudt en hoe het gaat op het werk. De kans dat iemand 'ja' zegt is kleiner, maar de kans dat iemand blijft is veel groter.' Dit en meer tips werden gedeeld tijdens de workshop.

  29 Jun 2018
 • Het tweede tijdvak van SectorplanPlus is gesloten. Van 15 mei tot en met vrijdag 15 juni 23.59 uur was het mogelijk om in te tekenen. Ruim 100 zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio hebben voor dit tweede tijdvak meer dan 7 miljoen euro subsidie aangevraagd . Alle werkgevers in zorg en welzijn kunnen een beroep doen op het SectorplanPlus. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat een werkgever zich ook verbindt en zich actief inzet voor de doelstellingen van het regionaal actieplan tekorten (RAAT), in onze regio bekend als: Waard om voor te werken!

  23 Jun 2018

Recente Nieuwsberichten