Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

 • Vorige week klonk er op elke straathoek een luid applaus voor alle medewerkers in de Zorg. En terecht, want wat wordt er altijd veel en belangrijk werk verzet door deze mensen. In onze regio hebben vervolgens ruim 1300 mensen met werkervaring in de Zorg zich aangemeld om zich tijdens de coronacrisis in te zetten voor zorgorganisaties. Iedereen met een zorgachtergrond kan zich aanmelden via www.extrahandenvoordezorg.nl. Mooi om te zien dat zoveel mensen spontaan hulp aanbieden! Via het Regionaal Contactpunt zijn de eerste matches tussen zorgmedewerkers en zorgorganisaties met een hulpvraag inmiddels gemaakt. Maar hoe zorg je voor een goede start? Lees hier de tips vanuit het Organisatiebuddyproject.

  26 Mar 2020
 • Door het corona-virus is de vraag naar zorgmedewerkers nóg urgenter geworden. De afgelopen dagen kwamen er zo’n 7000 aanmeldingen binnen van oud-zorgmedewerkers die graag willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen (oud) zorgprofessionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug willen keren. Ook zorgorganisaties die door de coronacrisis extra medewerkers nodig hebben kunnen daar ook terecht. Via een centrale database wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Het Regionaal Contactpunt in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Klik op 'Lees meer' voor alle informatie over het Regionaal Contactpunt.

  19 Mar 2020
 • Vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus en de verscherpte overheidsmaatregelen zijn alle geplande bijeenkomsten van Waard om voor te werken! tot en met 6 april geannuleerd. De continuïteit van zorg heeft de prioriteit van alle deelnemende organisaties, zeker nu. Alle zorgprofessionals zijn hard nodig in het primaire proces, waardoor door vrijwel alle deelnemende organisaties is aangegeven dat de acties momenteel op een laag pitje staan of dat er op dit moment helemaal niet aan gewerkt wordt. De vraag naar zorgmedewerkers is door de ontwikkelingen nóg urgenter geworden. Tegelijkertijd zijn er mooie initiatieven ontstaan om mensen te mobiliseren om bij te springen in de zorg. Dit heeft nu alle prioriteit. WZW faciliteert organisaties middels de coördinatie van het Regionaal Contactpunt, waar vraag vanuit de organisaties en aanbod van (oud)zorgprofessionals samen komt.

  18 Mar 2020
 • De eerste acht studenten van de verkorte opleiding Verzorgende IG (VIG) hebben vrijdag 6 maart hun diploma in ontvangst genomen. “Een kroon op het werk van dit bijzondere en intensieve traject”, aldus de studenten en docenten die het verkorte traject 1,5 jaar geleden zijn aangegaan. VIG in de regio Foodvalley is opgenomen in actielijn 2 van het actieprogramma Waard om voor te werken!

  10 Mar 2020
 • De Werkgeverij is koploper van het landelijke Actie Leer Netwerk geworden! Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt in de aanpak van de tekorten. De ambitie van de Werkgeverij is het vormgeven van collectief werkgeverschap in onze regio, om zo goede medewerkers te behouden voor Zorg en Welzijn. Daarnaast zet de Werkgeverij zich in om nieuwe (zij)instromers aan te trekken. Zaken zo eenvoudig mogelijk organiseren is een succesfactor gebleken. Het eigenaarschap ligt bij de deelnemende werkgevers en bestuurders kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen. Benieuwd naar de mooie resultaten?

  13 Feb 2020

Recente Nieuwsberichten

ZOEK OP MAAND

Pin It on Pinterest

Share This