Geplaatst op 29 juni 2018 12:26

Onboarding: behoud van (nieuwe) medewerkers

Actieprogramma Waard om voor te werken! is naast instroom, natuurlijk ook gericht op behoud. In het kader van actielijn 1 (Goed werkgeverschap en anders werken) en actielijn 2 (verhogen instroom) organiseerde WZW in samenwerking met Ardiënne Verhoeven en Bert Holman op 28 juni de workshop Onboarding. Voor werkgevers ligt er een grote uitdaging in het vinden én behouden van (nieuwe) medewerkers. Iedere organisatie wil graag dat haar medewerkers zich thuis voelen, effectief zijn en aan boord blijven. Een goed onboarding programma biedt dan uitkomst.

‘Bij drie op de vijf mensen valt de eerste werkdag tegen’, stelt Ardiënne Verhoeven, ‘geef daarom realistisch weer wat het werk inhoudt en hoe het gaat op het werk. De kans dat iemand ‘ja’ zegt is kleiner, maar de kans dat iemand blijft is veel groter.’ Dit en meer tips werden gedeeld tijdens de workshop.

De deelnemers deden aan de hand van de theorie veel inspiratie op voor hun eigen organisatie. Ter voorbereiding op de bijeenkomst had iedereen voor zijn organisatie de Onboarding Monitor ingevuld. Uit de evaluatie die tijdens de middag doorgenomen werd, bleek dat de aanwezige organisaties vooral meer zouden willen werken aan pre-boarding, verbinding en evaluatie. Uit de top 3 prioriteiten kwam met name het “buddy-systeem”: het voor meerdere dagen boventallig meelopen met een huidige medewerker. Daarnaast werd als oplossing voor evaluatie, het inzetten van meerdere evaluatie-momenten genoemd, om zo feedback te kunnen krijgen op het proces en het reilen en zeilen van de medewerker. De tips en trucs werden enthousiast met elkaar gedeeld. Naar eigen zeggen ging men vol met ideeën en inspiratie gingen weer naar huis.

Interesse in dit onderwerp, of in het Netwerk Recruitment? Neem dan contact op WZW via info@wzw.nl of 026-38 989 83.