Geplaatst op 7 november 2019 15:55

Provincie zet €200.000 in voor uitvoering van de actie IkweetRAAT.nl.

Provincie Gelderland heeft onlangs bekend gemaakt de actie Ik weet RAAT.nl te steunen met een subsidie van €200.000. Een mooie stimulans voor de uitvoering van innovatieve initiatieven van medewerkers om de tekorten in Zorg en Welzijn in Gelderland gezamenlijk aan te pakken. Inmiddels zijn er door professionals van de werkvloer al bijna 150 ideeën aangedragen. De ideeën die worden aangemeld dragen bij aan het behoud van medewerkers en het benutten van talenten. De 10 beste ideeën worden beloond met elk 10.000 euro om het idee daadwerkelijk uit te voeren. Benieuwd naar de inzendingen? Ga naar: ikweetraat.nl/idee/

Gezamenlijke Gelderse aanpak
IkweetRAAT.nl, is een actie uit actieprogramma (RAAT) Waard om te werken! én het RAAT van Achterhoek en Stedendriehoek & Noord-Veluwe (gefaciliteerd door WGV Zorg en Welzijn). Door deze actie gezamenlijk uit te rollen, krijgen medewerkers van alle aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland een kans om mee te doen. 26 organisaties hebben zich aangemeld om deel te nemen aan deze unieke Actie

10 beste ideeën
Aanmelden van de ideeën kan tot 15 november. De 10 beste ideeën worden op woensdagmiddag 11 december bekend gemaakt.Het eerste half jaar van 2020 wordt gebruikt om de ideeën uit te rollen.​​​ Alle ideeën, ook de niet winnende, blijven zichtbaar op IkweetRAAT.nl. Zo kunnen zorgorganisaties er zonder de subsidie alsnog zelf mee aan de slag.

De berichtgeving van de provincie lees je hier: https://www.gelderland.nl/IkweetRAAT-zoekt-nieuwe-oplossingen-voor-tekorten-in-de-zorg.
Ook de Stentor besteedde deze week aandacht aan de actie: artikel Ik Weet RaaT, de Stentor