Geplaatst op 12 april 2018 14:19

De “en nu doorpaksessie” carrièreswitchers

Heeft uw organisatie ook behoefte aan instroom van carrièreswitchers?

Vanuit het regionale actieprogramma Waard om voor te Werken heeft WZW in samenwerking met regionale partners de afgelopen maanden een aantal succesvolle activiteiten voor carrièreswitchers ontplooid;

  • De matchbijeenkomst op 12 maart die door 160 carrièreswitchers werd bezocht
  • 8 organisaties ontwikkelden met elkaar een leerlingpoule met 45 leerwerkplekken voor de gecombineerde opleiding VIG3/MZ3 in 2 jaar: 332 sollicitanten
  • In regio Foodvalley zullen 20 deelnemers starten met een opleiding VIG3 in 1,5 jaar
  • De coaches van het Transitiebedrijf spraken vanuit het project Sterk in je werk met 600 geïnteresseerden voor werken in Zorg en Welzijn.
  • De Gelderse Matchtafels zorgde voor intersectorale bekend van de mogelijkheden voor werken in zorg en welzijn voor carrièreswitchers

Op 28 mei nemen we u mee in de successen en de lessons learnd van deze activiteiten en blikken we met u vooruit en denken we na over nieuwe en vervolgacties.

Programma:

  • Delen van resultaten en lessons-learned
  • Toelichting leerlingpoule
  • Vaststellen van behoeften in “WZW-Linkcafe”
  • In actie!

Datum
28 mei 2018 van 9.00-11.00 (inloop 8.30 uur)

Locatie
de Buutplek
Mr D. U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem

Vragen over deze bijeenkomst? Of aanmelden?
Stuur dan een mailtje naar s.haarsma@wzw.nl en l.salemans@wzw.nl