Geplaatst op 12 december 2018 09:51

200 studenten Rijn IJssel volgen de praktijkleerroute

Ongeveer 200 studenten Zorg en Welzijn van Rijn IJssel volgen op dit moment hun opleiding via de praktijkleerroute. Een enorme toename voor deze nieuwe manier van leren; theorie en stage hand in hand. Rijn IJssel blikt in haar nieuwsbrief terug op de start van de succesvolle samenwerking met Pleyade, Siza en Attent Zorg en Behandeling en wat het voor de student betekent.

In februari 2017 is Rijn IJssel Zorg & Welzijn gestart met de praktijkleerroute in de opleidingen Helpende, Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg. Drie redenen om de praktijkleerroute te starten waren: inspelen op de veranderende arbeidsmarkt, ervoor zorgen dat het onderwijs nog beter aansluit op het werkveld en het bieden van een opleidingsvariant die beter aansluit op de leerstijl van een aantal studenten.

Direct in de praktijk
Studenten lopen direct vanaf de eerste dag van hun opleiding stage en krijgen het onderwijs, in samenwerking met de praktijk, aangeboden op de stage-instelling. Studenten die de praktijkleerroute volgen krijgen krijgen als basisvorm 15 uur stage, 15 uur onderwijs aangeboden en is er 10 uur zelfstudie.  Uitgangspunt van de praktijkleerroute is dat alles zich afspeelt in de context van de praktijk, er een cyclus is van doen en leren, ruimte voor noodzakelijke verdieping, reflectie als motor, begeleiden in de vorm van coachen, ontwikkelingsgericht en kwalificerend beoordelen.  Door de praktijkleerroute aan te bieden aan verschillende opleidingen maakt deze leerweg het mogelijk voor studenten om bijvoorbeeld na een jaar ouderenzorg de overstap te maken naar de gehandicaptenzorg en vice versa. Studenten worden dan zo breed mogelijk opgeleid.

Partners
Bij de start is er samenwerking gezocht met Pleyade (locatie Eimersstaete) en Siza, afzonderlijk. En in september 2017 is deze unieke manier van opleiden uitgebreid met Attent zorg en behandeling en Pleyade Tertzio, beide op één locatie in Elst.
In februari 2018 is de praktijkleerroute verder uitgebreid bij de opleidingen Sociaal Werk. Op twee verschillende locaties, Westervoort en Arnhem, krijgen de studenten in samenwerking met de gemeente Westervoort, gemeente Arnhem en de Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) onderwijs en praktijkervaring aangeboden bij diverse maatschappelijke instellingen en organisaties. Als BBL-variant kennen we de praktijkleerroute ook al langer in de ‘Opella-academie’. En ondertussen is een light variant geïntroduceerd voor studenten pedagogisch werk onder andere op IKC De Hoge Hoeve. 

Toekomst
Voor de toekomst is Zorg & Welzijn zich aan het oriënteren om nieuwe opleidingen via de praktijkleerroute aan te bieden en om te kijken of uitbreiding en meer uitwisseling van studenten mogelijk is. Deze leerroute biedt studenten weer nieuwe kansen en uitdagingen. Net als voor Rijn IJssel Zorg & Welzijn en de samenwerkende partners. Gezamenlijk leiden we studenten op tot de zorg en welzijn professionals van de toekomst!