Geplaatst op 7 december 2018 11:59

Samen aan de slag tijdens de bijeenkomst regionaal Infopunt Ik Zorg

Op donderdag 29 november vond de informatiebijeenkomst over het regionaal Infopunt Ik Zorg plaats. Zo’n 20 recruiters, HR- en communicatieprofessionals werden via storystelling en een customer journey, geïnformeerd over de campagne Ik Zorg en de regionale uitrol via het regionaal Infopunt.

Om geïnteresseerden in Zorg en Welzijn goed te kunnen informeren is het belangrijk dat het Infopunt op de hoogte is van alle acties en projecten bij Zorg en Welzijn organisaties en onderwijs in de regio. Op die manier kunnen geïnteresseerden het beste worden doorverwezen naar de desbetreffende organisatie of geïnformeerd worden over een project.

Samen aan de slag
Enthousiast gingen de deelnemers in groepjes zelf aan de slag. Wat doe je al op het gebied van instroom? Wat wil je nog meer?  En wat kun je gezamenlijk oppakken? Best practices werden gedeeld en de drie projecten waar de deelnemers het meest enthousiast over waren worden tijdens een volgende bijeenkomst samen verder uitgewerkt. Dit zijn:

– Samenwerkingsverbanden / pool werkbegeleiders
– Gezamenlijke aanpak campus recruitment
– Gezamenlijke invulling Week van Zorg en Welzijn

 

“Ik vond het een inspirerende bijeenkomst, leuk om ideeën op te kunnen doen en niet apart van elkaar het wiel opnieuw uit te vinden.” Hendrina van Driel, Accolade Zorg.

 

Vervolgbijeenkomst 21 januari
Wil jij met bovenstaande onderdelen verder aan de slag? De vervolgbijeenkomst vindt plaats op maandag 21 januari 2019. De uitnodiging met de agenda wordt nog verzonden.

Week van Zorg en Welzijn: focus op zij-instromers en herintreders
In 2019 gaat de Week er anders uitzien dan voorheen. De Week van Zorg en Welzijn gaat zich, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voornamelijk focussen op instroom. Doelgroep: zij-instromers en herintreders. Wil je meer informatie over de Week van Zorg en Welzijn? Kom dan op 10 januari naar de informatiebijeenkomst, waar we samen gaan brainstormen om de doelgroepen tijdens de Week van Zorg en Welzijn zo goed mogelijk te bereiken. De invulling van die bijeenkomst en aanmelden kan hier.

Contactpersoon voor regionaal Infopunt Ik Zorg.
Heb jij nog geen contactpersoon en /of projecten doorgegeven aan het regionaal Infopunt ‘Ik Zorg’? Dat kan uiteraard nog steeds. Mail naar info@werkeninzorgenwelzijn.nl . Meer info over de landelijke campagne Ik Zorg vind je hier: www.ontdekdezorg.nl. Meer informatie over het regionaal Infopunt Ik Zorg in onze regio vind je hier: https://werkeninzorgenwelzijn.nl/nl/infopunt-ik-zorg

Deze organisaties namen deel aan de bijeenkomst:
Driestroom, DrieGasthuizenGroep, Pro Persona, St. Maartenskliniek, Siza, Pleyade, Zorggroep Ena, Norschoten, Opella, Vilente, Astrum College, Upgrade, ’s Heerenloo, Werkgeversservicepunt FoodValley, Accolade Zorg, Pluryn.