Geplaatst op 2 mei 2018 15:57

Sectorplanplus: informatie over het tweede tijdvak

Vanuit VWS is in de periode 2017-2021, via de bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisaties (waaronder WZW), een subsidie beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Er is landelijk €320 miljoen gereserveerd om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. Het tweede tijdvak is geopend en vanaf 15 mei tot en met 15 juni kunnen aanvragen ingediend worden.


In regio Midden- en Zuid Gelderland lopen de tekorten op tot ruim 6500 zorgprofessionals in 2021. WZW roept op om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering. De subsidie SectorplanPlus is een mooie kans om opleidingsprojecten mede te financieren en daarmee de tekorten aan te pakken.

Extra impuls aan opleidingsprojecten
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

• Nieuwe instroom (< 1 jaar in dienst)
• Met ontslag bedreigde werknemers
• Opscholing middels een kwalificerende beroepsopleiding, om ruimte te creëren voor nieuwe instroom
• Scholing van praktijkbegeleiders

Actieve bijdrage aan de doelstellingen van Waard om voor te Werken!
Werkgevers die gebruik willen maken van SectorplanPlus verklaren een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen het actieprogramma Waard om voor te werken! (het regionale actieplan aanpak tekorten (RAAT)) en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?
Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsproject op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:

  1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  2. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
  3. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  4. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
  5. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn bedoeld voor professionals met cliëntgebonden-functies. In aanvulling op de cliëntgebonden-functies worden ook scholingsactiviteiten gesubsidieerd, die gericht zijn op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die de nieuwe instroom adequate begeleiding bieden. Let op: er zijn per activiteit eisen gesteld aan de doelgroep (type medewerker) die aanmerking komt voor de subsidie. Voor alle specificaties verwijzen we u naar www.sectorplanplus.nl en het programma van eisen.

Voor het tweede tijdvak geldt dat de activiteiten die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten starten tussen 01 mei 2018 en 31 december 2018. Voor de subsidie is registratie nodig vanuit uw organisatie. Het tweede tijdvak loopt van 1 mei 2018 tot en met 1 mei 2020. In deze periode leggen aanvragers verantwoording over de activiteiten af.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen via www.sectorplanplus.nl worden ingediend van 15 mei 2018 tot en met 15 juni 2018. De aanvraag wordt beoordeeld door WZW. Het programma van eisen vindt u hier en op www.sectorplanplus.nl. Belangrijkste wijzigingen t.o.v. van eerste tijdvak 

  • Eén aanvraag per arbeidsmarktregio;
  • Afstemming opleidingsproject met zorgkantoor voor verpleeghuiszorg;
  • Deadlines en looptijd.
Meer informatie?
Neem contact op met WZW via sectorplanplus@wzw.nl.