Geplaatst op 20 juni 2018 11:54

SPP: De juiste persoon op de juiste plek

Juist nu, in tijden van een krappe arbeidsmarkt, is het van belang om nog beter na te denken over of je huidige medewerkers nog passen bij de eisen en strategie van de (nabije) toekomst. Niet alleen door kwantitatief in beeld te hebben hoe in-, door- en uitstroom verloopt, ook de check op kwaliteit is belangrijk. Díe combinatie samen met een actieplan (want Strategische Personeelsplanning is niet alleen een analyse) , zorgt voor voldoende mensen op de juiste plek. Op 12 juni namen 15 deelnemers deel aan de workshop: kennismaken met Strategische Personeels Planning. De workshop vond plaats onder leiding van: Hanneke Moonen, expert op gebied van SPP.

Een praktische aanpak staat in de methode van Hanneke Moonen centraal: ‘De meeste organisaties doen al heel veel, dus ga dus ritsen met wat je al hebt, in plaats van een heel uitgebreid nieuw plan te bedenken.’ Draagvlak en een duidelijke strategie zijn voorwaarden voor SPP en is het startpunt.

SPP betekent: de juiste persoon op de juiste plek om de ambitie van je organisatie te realiseren, nu en in de toekomst.
Wat is de kracht van SPP voor jouw organisatie?

  • Gefundeerde en toekomstbestendige personele strategie: de juiste persoon op de juiste plek. Strategisch gesprek over de personele invulling
  • Een toekomstgerichte focus, uit de waan van de dag
  • Inzicht en overzicht toekomstbestendigheid team-afdeling-organisatie: kansen en risico’s tijdig in beeld en actieplan.
  • Medewerkers (meer) duidelijkheid geven wat er van hen wordt verwacht en hun perspectief; beter gebruik maken van hun kwaliteiten
  • Inzicht in mogelijkheden voor bredere of meer flexibele inzet medewerkers: wendbaarheid
  • Opleidingsbudget: Match tussen gewenste en huidige kennis, vaardigheden en gedrag voor medewerkers en leidinggevenden (MD-traject)
  • Beter (en aantrekkelijker) werkgeverschap

Zij deden mee:
‘s Heeren Loo, Mee Gelderse Poort, Driestroom, Entrea/Lindenhout, Elver Waalboog, STMG, Norschoten, Opella, Insula Dei Huize Kohlmann, SZR, Klimmendaal en Accolade zorg

Volgende bijeenkomst Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Datum
Donderdag 18 september

Tijd
Van 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden kan hier