Geplaatst op 8 oktober 2019 12:15

SPP voor het benutten en behouden van capaciteit van professionals

Op 7 oktober vond de masterclass Strategische Personeelsplanning plaats (SPP).  Deelnemers aan de masterclass waren onder meer medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het project ‘Benutten en behouden van capaciteit van professionals’. Tijdens de masterclass lag de nadruk op de combinatie van kwantiteit/capaciteit en de kwaliteit van medewerkers.

Projectmanager Elisabeth Hoekstra: ‘We willen met ons project meer inzicht krijgen in de huidige en toekomstige zorgvraag en hoeveel medewerkers daarvoor nodig zijn in de regio Nijmegen. Er komen veel nieuwe medewerkers binnen, maar er vertrekken er ook teveel al vrij snel na binnenkomst. Hiervoor zijn een aantal onderzoeken in gang gezet zoals het in beeld brengen van de instroom, doorstroom en uitstroom en wat hierbij belemmerende en bevorderende effecten zijn.’

De deelnemers hebben tijdens de masterclass verschillende vragen kunnen voorbereiden over de strategische personeelsontwikkelingen binnen de regio. Zoals: hoe kunnen we onderling nog beter samenwerken in het opleiden van medewerkers? En hoe kunnen we de aangeboden stage- en BBL-plekken onderling in de regio verdelen? De vragen worden geagendeerd tijdens de volgende agendatafel van V&V Nijmegen op 27 november. De doelstelling is dat er tijdens de agendatafel afspraken worden gemaakt over hoe hierin samen te werken binnen de regio.

 

Doordat de deelnemers aan het project ook deelnemen aan de aangeboden workshops en hun vragen met betrekking tot SPP agenderen tijdens de agendatafel van V&V Nijmegen, wordt optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden en verbindingen binnen het Actieprogramma.

Aangesloten organisaties aan de actie
Stichting de Waalboog, Gasthuis Sint Jan de Deo, Kalorama, LuciVer, Malderburch, OBG, RijnWaal Zorggroep, Zahet, Zorggroep Huize Rosa, Zorggroep Maas en Waal en ZZG Zorggroep.

​Meer informatie of deelnemen aan ‘Benutten en behouden van capaciteit van professionals, V&V Nijmegen’?
Neem dan contact op met Elisabeth Hoekstra | e.hoekstra@wzw.nl | 06 – 303 41 380