Geplaatst op 2 augustus 2018 17:45

Strategische onderwijstafel Arbeidsmarkttrends en kansen vanuit het onderwijs

Weten welke trends er zijn en hoe de toekomst eruit gaat zien is van belang om arbeidsmarktvraagstukken duurzaam samen op te lossen. Daarom presenteert WZW op 11 oktober de meest recente data en arbeidsmarktontwikkelingen. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld, dat deze middag gelanceerd wordt. Hiermee heb je op elk gewenst moment inzicht in de meest actuele cijfers en data!

Arbeidsmarkt en Onderwijs in gesprek

De arbeidsmarktproblematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbij innovatie vanuit onderwijs een belangrijke succesfactor is. De huidige ontwikkelingen zijn complex en gaan verder dan het voldoen aan de acute vraag naar instroom. Op de langere termijn krijgen we te maken met daling van instroom en nemen de vraag naar zorg en de zorgzwaarte toe. Hoe gaan we in het licht van de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt met deze ontwikkelingen om?

Werkgevers en onderwijs kunnen door te werken vanuit een gezamenlijke visie op het strategische, regionale opleidingsvraagstuk elkaars sterktes benutten en de regionale onderwijsmarkt en arbeidsmarkt samenbrengen. Hiervoor is het essentieel dat we elkaar beter leren kennen en er een gemeenschappelijk beeld komt van de regionale vraag, het regionale aanbod en daarmee de opgave.

Wij nodigen je van harte uit op donderdag 11 oktober. Geen saaie cijfers maar een middag met een inhoudelijk en interactief programma.

Deze bijeenkomst is geschikt voor regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en overheidspartners:

  • Bestuurders & managers bedrijfsvoering
  • HR-managers & HR-adviseurs
  • Beleidsmedewerkers
  • Mobiliteitsadviseurs & recruiters
  • Opleidingscoördinatoren

 


PROGRAMMA
Aan het inhoudelijk programma wordt momenteel nog gewerkt. We kunnen nu al melden dat het programma bestaat uit twee delen:

Deel 1: Presentatie van de laatste arbeidsmarktcijfers en trends aan de hand van het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld door WZW arbeidsmarktanalist Tjerry Verhoeven. Ook benieuwd naar wat het nieuwe online dashboard Arbeidsmarkt in beeld voor jouw organisatie kan betekenen? Kom dan vooral en maak tijdens de bijeenkomst de lancering mee.

Deel 2: De regionale onderwijspartijen laten met praktijkvoorbeelden zien hoe het onderwijs de afgelopen jaren al geïnnoveerd is. Ook gaan we met elkaar in gesprek over waar nog meer kansen liggen in de samenwerking, waardoor we verzekerd zijn en blijven van een gezonde arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn.

  • Hoe voorkomen we bijvoorbeeld fragmentatie in onze samenwerking en organiseren voorbij de toevalligheid?
  • Hoe leiden we samen op voor de zorgberoepen van de (nabije) toekomst?
  • Hoe verminderen we samen conjunctuurgevoeligheid en organiseren we meer vrijheidsgraden voor levenslang  leren?

WZW organiseert in het tweede gedeelte van deze bijeenkomst daarom een goed gefaciliteerd gesprek tussen werkgevers Zorg en Welzijn – Onderwijs.Het tweede deel van het programma is specifiek bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijspartijen. ​​


Meer informatie ontvang je binnenkort in de definitieve uitnodiging.


Datum
Donderdag 11 oktober 2018, 13.00 – 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Locatie
De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede.

Deelnamekosten
Deze bijeenkomst is gratis.
Op deze bijeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op www.wzw.nl.

Informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met projectmanager/ arbeidsmarktanalist Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 389 89 83.

>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<