Tech@doptie

Tech@doptie is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid in de regio Arnhem-Nijmegen. De activiteiten van Tech@doptie richten zich op het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van activiteiten rondom technologie in Zorg en Welzijn.

​Op verschillende plekken in Zorg en Welzijn doet nieuwe technologie haar intrede. Technologische hulpmiddelen worden aangeschaft, maar zorg- en welzijnsorganisaties geven aan dat de huidige professional de technologie nog onvoldoende adopteert en hierdoor te weinig gebruikt. Er is behoefte aan (toekomstige) professionals die leren werken met technologie. Zo verwerven ze competenties waarmee zij ‘traditionele’ zorgtaken kunnen aanvullen.

​Daarom heeft Tech@doptie onder andere een spel ontwikkeld om op een leuke manier met zorg- en welzijnsmedewerkers het gesprek aan te gaan over technologie in Zorg en Welzijn. Sjors Groeneveld: “Door dit spel te spelen doen we onderzoek naar de vragen die zorg- en welzijnsmedewerkers hebben rondom dit thema.”​​​

Samen leren en experimenteren
Op basis van een analyse van de uitkomsten van het spel heeft Tech@doptie een leerarrangement ontworpen voor zorg- en welzijnsmedewerkers. In het leerarrangement worden voorlopers opgeleid die voorop lopen in het gebruik van (zorg)technologie, zij zijn daarmee het eerste aanspreekpunt voor zowel hun team als voor de organisatie. Een Tech@doptie-voorloper stimuleert zijn team om technologie op een veilige en vaardige manier in te zetten en ondersteunt daarbij waar nodig.

De deelnemers aan het leerarrangement komen vanuit verschillende organisaties en gaan samen heel praktisch aan de slag met de mogelijkheden rondom het werken met technologie. Niet alleen de huidige medewerkers hebben wat aan het spel; de geleerde lessen worden ook gebruikt om het onderwijs in de regio voor toekomstig zorg- en welzijnsmedewerkers te verbeteren, zodat ook zij klaar zijn voor een toekomst waarin technologie in Zorg en Welzijn vanzelfsprekend is.

Blijvende samenwerking
Na succesvolle afronding van het leerarrangement worden de voorlopers uitgenodigd lid te worden van de Tech@doptie kenniskring rondom zorg, welzijn en technologie. Deze kenniskring wordt blijvend betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en op deze manier bouwt Tech@doptie een levendig netwerk waarin onderwijs en werkveld samen blijft delen, leren en experimenteren rondom dit thema.​

Aangesloten organisaties
Rijn IJssel, ROC Nijmegen, OTIB, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Christelijke Hogeschool Ede, Siza, Driestroom, Pluryn, Pantein, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Radboudumc, Vilente, De Waalboog, Pleyade, Attent Zorg en Behandeling, RCT Gelderland, WZW en Provincie Gelderland.

Meer informatie of deelnemen?
Neem dan contact op met Sjors Groeneveld | s.groeneveld@techadoptie.nl | 06 – 43 84 28 89​ of Inge Kamphuis | i.kamphuis@rijnijssel.nl | 06 – 41 31 18 12