Geplaatst op 19 juli 2019 09:29

Vacature: Adviseur regioteam Werken in de Zorg, VWS (Den Haag)

Het ministerie van VWS heeft samen met WZW (en 13 collega-werkgeversorganisaties) een unieke vacature met dito opleidingstraject beschikbaar.

De opdracht in onze regio (i.c.m. opdracht bij WGV Zorg en Welzijn):
Vanuit Waard om voor te Werken (ons Regionale Actieprogramma Aanpak Tekorten) ondersteun je de deelnemers aan het actieprogramma en de leden van WZW bij de implementatie van een regionaal project op zorgtechnologische innovatie. Daarnaast ben je landelijk verbindend: met het Ministerie en andere partijen deel je kennis en open je deuren om te verbreden. Daartoe doorloop je een uniek opleidingstraject vanuit het Ministerie van VWS, waarbij je de wegen, mensen en werkwijze in Den Haag leert kennen. Is dit thema op jouw lijf geschreven en heb je interesse? Aarzel niet en reageer voor 19 augustus! Onderstaand lees je de uitgebreide vacaturetekst of ga naar: www.werkeninzorgenwelzijn.nl 

 

De kranten berichten dagelijks over tekorten aan zorgmedewerkers met alle uitdagingen en gevolgen van dien. Hoe zorgen we voor voldoende, betrokken en goed opgeleide zorgmedewerkers? Dat is een van de belangrijkste opgaven van dit kabinet, dat de ambitie heeft om de arbeidsmarkttekorten fors terug te dringen. Daarvoor is het actieprogramma Werken in de Zorg opgesteld: een extra en stevige impuls om deze ambitie te bereiken. Als een van de adviseurs voor het regioteam van dit programma speel jij hierin een belangrijke rol. Je vervult zowel de rol van verbindingsofficier als die van projectmanager.

Het zwaartepunt van het actieprogramma Werken in de Zorg ligt in de regio’s. Dáár wonen, werken en leren mensen. Bovendien is de arbeidsmarkt in Appingedam anders dan die in Amsterdam. Iedere regio heeft een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), aangejaagd en gefaciliteerd door de regionale werkgeversorganisaties zorg en welzijn. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties, medewerkers, onderwijsinstellingen, zorginkopers, overheden en andere stakeholders samen aan een duurzame aanpak van de arbeidsmarkttekorten.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleren en ondersteunen wij deze ambitie op verschillende manieren. Een goede verbinding tussen het ministerie en de regio’s is van groot belang voor een succesvolle aanpak. Daar zet het regioteam Werken in de Zorg zich voor in, om zo merkbaar het verschil te maken voor medewerkers in zorg en welzijn. Voor het regioteam zijn we op zoek naar zeven adviseurs.

Als adviseur ben je namens het ministerie het aanspreekpunt als het gaat om het actieprogramma Werken in de Zorg. Waar nodig help je de regio’s bij het betrekken van partijen bij het RAAT in de regio’s en wijs je partijen op (financierings-)mogelijkheden rondom scholing, behoud en anders werken. Ook leg je de link tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag, en zorg je ervoor dat knelpunten die niet in de regio kunnen worden opgelost naar landelijk niveau worden getild voor een oplossing. Daarnaast werk je in de regio als projectmanager aan concrete projecten. Denk bijvoorbeeld aan acties voor het behoud van medewerkers, anders werken of zorgtechnologie en het bespreken hoe VWS of andere landelijke partijen daarbij kunnen helpen.

Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving. Met jouw functie draag je bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat en grote belangstelling heeft van de Tweede Kamer en de media. Omdat het actieprogramma Werken in de Zorg zich op de gehele sector richt, krijg je hiervan een compleet beeld. Je netwerk bestaat uit sociale partners, beroepsorganisaties en onderwijsorganisaties. Zowel landelijk als in de regio’s waar jij komt te werken.

Om ervoor te zorgen dat je werk goed aansluit bij het RAAT in de regio, formuleren we met de regionale werkgeversverenigingen opdrachten op maat. Het zwaartepunt van jouw werk ligt in de regio: je werkt drie tot vier dagen in de regio en komt één dag per week met het regioteam samen op het ministerie van VWS. Zo creëren we een optimale verbinding tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag. Het team wordt deze zomer gevormd en gaat ná de zomer aan de slag.

De opdracht bij WZW in de Midden- en Zuid-Gelderland
Vanuit Waard om voor te Werken (ons Regionale Actieprogramma Aanpak Tekorten) ondersteun je onze leden bij de implementatie van een regionaal project op het gebied van zorgtechnologische innovatie, waarbij het gaat om de adaptatie en implementatie daarvan. WZW sluit daarbij maximaal aan bij lopende acties, netwerkverbanden en innovatieprogramma’s.

Je legt inhoudelijke verantwoording af aan zowel de coördinator van het regioteam als aan de directeuren van de regionale werkgeversorganisaties. Er is in deze functie veel aandacht voor onderling leren, ervaringen uitwisselen en talentontwikkeling. Je start met een teambuilding- en opleidingstraject waarin je samen met de andere adviseurs de weg in Den Haag leert kennen, (politieke) vaardigheden opdoet en een netwerk opbouwt.

Voor meer informatie over het actieprogramma Werken in de Zorg verwijzen we je naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg.
Via www.regioplus.nl wordt naar de betreffende regio doorverwezen voor meer informatie over de organisaties en de regionale actieplannen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo- of wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het leiden van projecten en procesmatig werken.
 • Je hebt bij voorkeur een relevant landelijk of regionaal netwerk binnen de zorg, het welzijn, het onderwijs en/of de overheid. Werkervaring binnen de overheid is geen vereiste.
 • Je doorziet snel de belangen, risico’s en kansen van zaken.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief.
 • Je bent in staat om zowel beleidsmatig als pragmatisch en uitvoerend te denken en te handelen.
 • Je beweegt je gemakkelijk in netwerken van bestuurders, HR-professionals en medewerkers, en bent in staat de juiste verbindingen te leggen.
 • Je kunt goed samenwerken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, bent creatief en toont lef in je werk.
 • Je bent vaardig in advieswerk en kunt processen goed doorzien.

Arbeids­voorwaarden

 • Stand­plaats Den Haag
 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 – Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Voor meer informatie en de contactpersoon verwijzen we je naar de uitgebreide vacaturetekst op:  www.werkeninzorgenwelzijn.nl